Untitled

Качественият овощен посадъчен материал е гаранция за високи добиви


Интервю с проф. Стефан Гандев, директор на Институт по овощарство

–   Проф. Гандев, през последните години прави впечатление, че Институтът по овощарство в гр. Пловдив предлага за продан посадъчен материал от всички овощни видове. С какво  превъзхождате конкуренцията?

–   Да, действително през последните години се стараем да задоволим исканията на нашите земеделски производители с качествени дръвчета. Наша цел е производството на автентичен овощен посадъчен материал, който да отговаря на изискванията за съвременно овощарство. На първо място ние гарантираме, че предлаганият от нас сорт отговаря на желанието на клиента. По време на вегетацията са провеждани навременно всички агротехнически и растително-защитни мероприятия, така че дръвчетата се предлагат за продан в добър здравословен статус, което е друго предимство на материала.     

–   Предлагате ли богат сортимент от видове и сортове?

–   Произвеждаме дръвчета от всички видове, като сме размножили най-перспективните за страната сортове при всеки овощен вид. Искам да отбележа, че нашето производството на посадъчен материал е в ограничено количество, защото основната ни цел като институт е разработването на иновативни продукти. Поради тази причина нека желаещите да направят навременни заявки за покупка на телефон 0887 70 49 75. За повече информация могат да посетят сайта на института http://www.fruitgrowinginstitute.com

–   По какъв начин бихте помогнали на стопаните, които искат да закупят от Вас овощен посадъчен материал, след като вашето производство е изчерпано?

Ние можем да ги насочим към разсадници, с които работим и знаем, че са коректни. Освен това, тази година започнахме съвместна дейност с „РОДОПИ 95“АД – борсата за плодове и зеленчуци, намираща се в с. Първенец. Нашата роля в съвместната ни дейност се състои в окачествяването на предлагания овощен посадъчен материал, който ще е както българско производство, така и внос от чужбина.

–   Институтът има ли нови производства и какви са те?

–   Наред с производството на стандартен посадъчен материал предлагаме и такъв, отглеждан в контейнери, за който е необходима предварителна заявка. Контейнерното отглеждане има много предимства, като основните са, че дръвчетата се предлагат за продан с ненарушена коренова система при изваждането и могат да бъдат засаждани по всяко време. Успоредно с това предлагаме безвирусни подложки GF 677, OHF-333, MaxMa 14 и други.

–    В каква посока ще върви производството на овощен посадъчен материал?

–   Производство на безвирусен посадъчен материал. Страните с развито овощарство отдавна използват такъв посадъчен материал. Институтът по овощарство е в състояние да произвежда безвирусни дръвчета, но овощарите трябва да имат предвид, че цената му е около два пъти по-висока.

Доника Асенова