кайсии

Какво е състоянието на овощарството в регионите Русе и Силистра


Съюз на Дунавските овощари е учреден през 2014 г., като официално е регистриран през февруари 2015 г. В него членуват 350 производители от областите Русе, Силистра, Разград, Шумен, Търговище и Велико Търново, като броят им постоянно се увеличава. Площта на насажденията, които обхващаме, е повече от 2 160 ха/21 600 дка. СДО е учредено като сдружение с нестопанска цел, като задачата му е да създава активен диалог между производителите и държавните институции; обучава производителите в добри земеделски практики, щадящи околната среда; внедрява и изпитва нови технологии и сортове в овощарството; набира маркетингова информация, необходима за външни пазари и свързва производителите с потребителите. Стратегическата цел на Съюза на Дунавските овощари е развитие на конкурентноспособно производство на плодове в България, достигайки нивото на водещите производители в света.

За да се определят последствията от неблагоприятните климатични условия от началото на годината, трябва да погледнем малко назад във времето. През изминалия сезон в голяма част от овощните градини в oбласт Русе и oбласт Силистра имаше сериозни щети от бури, придружени със силни градушки. В отделни региони, в близост до река Дунав имаше градушки четири поредни пъти в интервал от един месец между тях. Това се отрази пряко върху овощните насаждения като растенията не успяха да се запасят нормално с хранителни вещества поради стресовите климатични фактори в началото на 2018 година. Температурите бяха по-високи от нормалните за сезона, меката зима  повлия върху овощните видове, които имат по-кратък принудителен покой. Тази фаза при овощните растения започва, след като бъде задоволена нуждата им от студ и продължава до момента, когато топлинното напрежение на въздуха се повиши толкова, че предизвиква набъбване и разпукване на пъпките. Нарича се принудителен, защото растенията по това време вече са готови за растеж и развитие, обаче външните условия все още са неблагоприятни. След краткотрайно или по-продължително затопляне на атмосферата принудителният покой се преустановява.

В такова състояние обаче камбиалната тъкан намалява своята студоустойчивост, поради което повратните студове причиняват значителни измръзвания на кайсията и прасковата. Такива студове имаше през месец март, където наблюдавахме температури от -10 до -17 градуса. Това доведе до измръзване както на плодните пъпки, така и на част от проводящата система. При чувствителните сортове кайсия, праскова и слива наблюдаваме измръзване до 80-100%. Значителни поражения има и при черешата, която поради стресовите фактории, причинени от климатичните условия, не успя да узрее равномерно, което доведе до усложнение при беритбата й и значително увеличаване на разходите.

Добивите при всички костилкови овошни видове са редуцирани, а разходите за отглеждането остават същите. Нека имаме предвид и пораженията от предходния сезон, които доведоха до допълнителни усложнения при отглеждането на овошните видове. При семковите овошни видове очакваме по-добър добив от предходната година, при ябълките наблюдавахме минимален или никакъв добив.

По материали на СДО