Megatron_sn. 2

Интелигентни технологии за модерно и рентабилно земеделие


Предлаганите от Мегатрон пакетни услуги FarmSight Service имат за цел да помогнат на земеделските производители да извлекат максимума от техните самоходни John Deere машини.

Услугите FarmSight Service подпомагат ежедневната работа на фермерите, като дават по-задълбочен поглед върху техния бизнес – нещо, което досега не е било възможно. Тези услуги позволяват индивидуално дистанционно наблюдение на машините, за да се гарантират превантивната поддръжка, оптимизирането на разхода на гориво и производителността. Освен това потребителите получават нова и по-подробна агрономическа информация, на базата на която могат да вземат по-добри бизнес решения. Земеделските данни се събират и документират, така че винаги са под ръка за анализи, планиране и подобряване управлението на стопанството.

Мегатрон

Например един от пакетите с FarmSight услуги, които Мегатрон предлага, е дистанционно наблюдение и обслужване на трактори. С помощта на тази услуга се изтеглят и анализират кодовете за грешки на машината, преди да се извърши действителната процедура за поддръжка. По този начин сервизният екип на Мегатрон е напълно наясно с техническото състояние на трактора и е много по-добре подготвен при извършването на поддръжката. Така се съкращава максимално времето на принудителен престой и машината се връща по-бързо на полето.

Друг пакет осигурява анализ на производителността на комбайна в сезона и идентифицира потенциалните области за подобрение. Това гарантира, че машината винаги работи с максималните си възможности, без да оставя неизползван капацитет.

Пакетните услуги FarmSight Service, предлагани от Мегатрон, са не просто модерна технология, а  интелигентни решения, осигуряващи най-ефективно използване на самоходните машини John Deere от гледна точка на увеличаване на заетостта, намаляване на принудителния престой и намаляване на производствените разходи.

По материали на Мегатрон