твърда пшеница

Институт по полски култури, Чирпан предлага следните семена за есенна сеитба


Култура, Категория Сорт Цена лв/тон без ДДС
Твърда пшеница, Б Прогрес 800
Твърда пшеница, Б Звездица 800
Твърда пшеница, Б Дени 800
Твърда пшеница, С1 Прогрес 500

За контакти: тел.: 0416/ 931 33, 0416/ 963 52

имейлiptp@abv.bg