Алено сърце, ИЗК Марица

Институт по зеленчукови култури „Марица“ предлага следните семена


Култура Сорт Цена на дребно Цена на едро
Домати (полудетерминантни) ИЗК Ники F1 1,50 лв. за 0,5 гр. 1000 лв. за 500 опаковки от 1 гр.
    3 лв. за 1 гр. 1000 лв. за 1000 опаковки от 0,5 гр.
(интердетерминантни) Алено сърце (нов) 5 лв. за 1 опаковка от 0,5 гр.
  Розово сърце (нов) 5 лв. за 1 опаковка от 0,5 гр.
  Пловдивска каротина 1 лв. за 1 опаковка от 0,5 гр 500 лв. за 1000 опаковки от 0,5 гр.
Тип чери

(детерминантни)

ИЗК Аля

Миляна

2 лв. за 1 опаковка от 1 гр.

2 лв. за 1 опаковка от 1 гр.

500 лв. за 500 опаковки от 1 гр.

60 лв. за 100 гр.

 

Пипер – тип капия   Куртовска капия 1 2,50 лв. за 1 опаковка от 1 гр. 1250 лв. за 50 опаковки от 100 гр.
    30 лв. за 1 опаковка от 100 гр.
  Ивайловска капия (нов) 3 лв. за 1 опаковка от 1 гр.
    45 лв. за 1 опаковка от 100 гр.
  Капия УВ 40 лв. за 1 опаковка от 100 гр.
Зелен пипер Сиврия 600 1,50 лв. за 1 опаковка от 1 гр. 1250 лв. за 50 опаковки от 100 гр.
    30 лв. за 1 опаковка от 100 гр.
  Стряма 3 лв. за 10 гр.
  Хебър 3 лв. за 10 гр.
  Милкана F1 (нов) 3 лв. за 5 гр.
Долма    Калоян (нов) 2 лв. за 10 гр.
    20 лв. за 100 гр.
Конусовиден Ясен F1 (нов) 3 лв. за 0,5 гр.

6 лв. за 1 гр.

1000 лв. за 200 опаковки от 1 гр.

1000 лв. за 400 опаковки от 0,5 гр.

Ратунд   Български ратунд 40 лв. за 100 гр.
Червен пипер за мелене Букетен 50

ИЗК Рубин

40 лв. за 100 гр.

30 лв. за 100 гр.

500 лв. за 20 опаковки от 100 гр.

 

Краставици Гергана 1,50 лв. за 5 гр. 500 лв. за 50 опаковки от 100 гр.
    15 лв. за 100 гр.
Корнишони Тони F1 25 лв. за 100 гр. 400 лв. за 20 опаковки от 100 гр.
  Мерсия F1 (нов) 2 лв. за 5 гр.
Пъпеши Хибрид 15 F1 50 лв. за 100 гр.
  Десертен 5 20 лв. за 100 гр.
Тиквички   Горнооряховска 1 2 лв. за 10 гр.
    20 лв. за 100 гр.
  Янтра 2 лв. за 10 гр.
    20 лв. за 100 гр.
Тиква Мускатна тиква 51/17 18 лв. за 150 гр. 120 лв. за 10 кг

 

Бяло главесто зеле

(предзимно полско производство)

Бесапара 2 лв. за 10 гр.
(ранно производство) Пълдинер 2 лв. за 10 гр.
(късно полско производство) Балкан 1 лв. за 10 гр. 300 лв. за 50 опаковки от 100 гр.
    7 лв. за 100 гр.
  Кьосе 1 лв. за 10 гр. 200 лв. за 50 опаковки от 100 гр.
    5 лв. за 100 гр.
Броколи     ИЗК Искра (нов) 1 лв. за 0,5 гр.
Градински грах Пълдин 2 лв. за 100 гр.
Градински фасул Тангра 2 лв. за 200 гр. 180 лв. за 100 опаковки от 200 гр.
  Еврос (цилиндричен, нов) 3 лв. за 200 гр. 250 лв. за 100 опаковки от 200 гр.
Лук Асеновградска каба 25 лв. за 100 гр.

 

За контакти: 032/951227, Институт по зеленчукови култури „Марица“