ИРР Варна

Институтът по рибни ресурсу във Варна стана на 85 година


През настоящата година, на 17.07.2017 г., се навършиха 85 години от началото на функционирането на Института по рибни ресурси (ИРР), Варна.

Институтът към Селскостопанска академия  е учреден през 1932 г., като Морска биологична станция с аквариум. Аквариумът е най-стария  на Балканския полуостров. И до днес в Института по рибни ресурси успешно се съчетават изследователската дейност върху черноморската екосистема, научнопопулярните лекции, изнесени от научните сътрудници,  и атракционната дейност.

Предметът на дейност е научно, приложно обслужване, определяне на рибните запаси в Черно море и мониторинг върху динамиката, структурата и хранителната база на промишлените видове морски риби.

Дългогодишните изследвания, по които работи ИРР–Варна, включват: изучаване на биоразнообразието в българския сектор на Черно море; на промените в Черноморската екосистема под въздействие на различни антропогенни и климатични фактори; изследвания върху стопански ценни рибни и нерибни морски ресурси.

На 15.08.2017 г. Аквариумът към Института по рибни ресурси отбеляза празника на град Варна със специална експозиция. Входът бе безплатен за най-малките посетители и намален за ученици. Новaта специална експозиция в аквариума е представянето на малка колекция от риби, препарирани чрез метод, наречен диафонизация, т.е. телата им придобиват напълно прозрачен вид с ясно разграничими по цвят хрущяли и кости. Съхранените по този начин екземпляри се консервират продължително време в безвредни за здравето на човека агенти.