BAM_sn 2

Иновативен метод за защита на овощни култури и лозя


Уважаеми овощари и лозари, месец  декември  на практика е края на сезона, но в същото време и началото на новия. За да получим високи добиви от здрави и едри плодове с високо качество, трябва да започнем с грижите още през зимата, а именно, с  пълна дезинфекция на нашите овощни градини и лозя.  Вече много стопани го правят с природния продукт fiMUM®-Fruchtkalk®- Фрухткалк- Овощарска вар
Искаме да  Ви дадем някои препоръки относно използване на „зазимяването“ и резитбата на Вашите насаждения fiMUM-Овощарска вар, MgOfiMUM-плюс и био-fiMUM (за биологични стопанства).
След  прибиране на реколтата трябва цялата листна маса във Вашите овощни, ягодоплодни и лозя, както и опадалите листа, да се третират с емулсия 1% Фрухткалк-Овощарска вар . По този начин подсигурявате  ускорено оптимално гниене на листната маса, а на вредителите се отнема всякаква възможност и условия за презимуване.
Третирайте преди и след резитбите цялостно, по цялата корона, с 1,5%  fiMUM-Овощарска вар. По този начин не оставяте възможност за развитие на болестите, а в същото време се дезинфекцират „раните“ от резитбата и се способства за бързото им калциране/заздравяване.
Първото третиране трябва да се направи преди резитба, а второто непосредствено след това, в рамките на 48 часа. Инструментите, с които извършвате резитбата, също както и при операциите на хора, може да се дезинфекцират  преди и след резитба чрез потапяне в 1% разтвор на Овощарската вар.
Поради високите стойности на pH 12,6 всички гъбни, бактериални и вирусни причинители на болести, дори такива като ЕСКА при лозята, или Нитриален РАК (бяло дървесно гниене), не могат да се проявят и причинителите съответно не могат да проникнат в дървесината, в която по това време няма активна циркулация на дървесните сокове. Раните по кората и дървесината от резитбата се дезинфекцират и затварят с емулсия на Овощарска вар. Така те се затварят и заздравяват по-бързо и по-добре, и няма нужда от прилагане на овощарска замазка, което е неприложимо в професионалните градини поради високата трудоемкост.
Зимно варосване:
Овощарска вар FruhtKalk и MgOfiMUM-плюс са най-подходящи за зимното варосване на цялата корона и стъбло на растенията. Благодарение на високите стойности на pH 12,6 не се наблюдава отлагане на гъбни спори по варосаната дървесина. Цялостното варосване на короната удължава периода на покой и предпазва от ранно развитие на пъпките. Така можете успешно да преминете периода на зимното измръзване на културите и късните пролетни слани.
Модерният начин за варосване с Овощарска вар не само на овошки, но и на лозя и на ягодоплодни, става чрез обичайната техника за пръскане – вентилаторни пръскачки или далекоструйни овощарски „пистолети”. Производителността е както с нормалните разтвори, при доза 80-100 л/дка. До 100 декара за смяна се постига с 1 тракторист и един помощник.
„Класическият“ начин за варосване с използване на кофа с вар и с четка „баданарка” вече са в миналото и се използват само за единични дървета в частните дворове.
Чрез регулярно третиране с Овощарска вар през цялата година ще постигнете по-стабилна обвивка на плодовете, по-устойчиви и свободни от болести и неприятели култури, в това число и от Дрозофила сузуки.
Нашите дългогодишни клиенти, които използват Овощарска Вар, и през 2017 година нямаха почти никакви проблеми с измръзвания, черешова муха, стрес от засушаване или с гниене. Не са имали както твърде ранен цъфтеж, така и твърде ранно прибиране на реколтата.
Нашите препоръки:
Есенно пръскане на дървесина и пръскане на окапалата листна  маса с 1% Овощарска вар с Вашата техника за пръскане
Пръскане след резитбата с 1-1.5% р-р на Овощарска вар. Цялостно варосване, за удължаване на срока на покой, с мин. 4.5%, през януари-февруари.
Използвайте  4-4.5 кг Овощарска вар +33 мл PIMP (прилепител) на100 л работен разтвор или Уетцид 50-100 мл за 100 л вода.
В зависимост от културата и вида на почвата, при pH-неутрални почви, можете да прибавите към тази смес и fiMUM-Schwefel (сяра) 22, а при почви с недостиг на магнезий и MgOfiMUM-плюс.
При био-стопанства препоръчваме допълнително pH-неутралния био-fiMUM-Schwefel (сяра) 22, калциево-серния препарат, който можете да  прилагате с Вашата техника за пръскане за по-добро усвояване на азота от почвата и въздуха.
Ще се радваме да се обърнете към нас при допълнителни въпроси, практически опит, критични бележки и др.

По материали на Балкан Био Фрукт