download (1)

Изплатиха над 5 млн. лева компенсации за пропаднали площи


 

Преведоха над 5 млн. лв. (5 370 074 лв.) на 519 земеделски стопани по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2020 г., съобшиха от пресцентъра на ДФЗ.

Размерът на помощта за 2020 г. бе увеличен от 4 700 000 лв. на 5 630 000 лв.

Подпомогнати са земеделски производители, които притежават констативни протоколи за 100% унищожени площи със земеделски култури, в следствие на суша, измръзване, слана, градушка и други климатични събития.

С държавната помощ се компенсират до 80% от производствените разходи за отглеждане фуражни и технически култури, плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури през изминалата стопанска година. Обезщетението за зърнено-житни и зърнено-бобови култури е до 20%. Земеделски производители, които не са застраховали площите си, ще разчитат на 50% от полагащата се помощ за съответната култура.