Булстрад Арена Русе

Изложение „Дунавски овощари”


Единственото в България специализирано овощарско изложение „Дунавски овощари” ще се проведе съвместно с Общото събрание на Сдружението от 9 часа на 24 март в спортна зала „Арена”, Русе. Ще се представят специализирани фирми, обслужващи различни дейности от отрасъла. Тази година форматът на събитието е разширен с директни срещи между производители овощари, преработватели и вериги.

Изложението се провежда за трета поредна година. Досега са участвали фирми от България, Турция, Румъния, Италия, Англия и др. Тази година интерес има от фирми от Гърция, Холандия, Сърбия, Полша и други страни.

„Дунавски овощари” е значимо събитие за сектора. На откриването ще присъстват гости от държавни институции и браншови организации. Съюзът на дунавските овощари (СДО) е учреден през 2014 г. като официално е регистриран през февруари 2015 г. В него членуват над 350 производители от областите Русе, Силистра, Велико Търново, Търговище, Разград, Шумен, Добрич, Варна и Бургас и броят им постоянно се увеличава. Площта на насажденията, които отглеждаме е над 2 300 дка.

СДО е учредено като сдружение с нестопанска цел като задачата му е да създава активен диалог между производителите на плодове и държавните институции; да обучава производителите в добри земеделски практики, щадящи околната среда; да внедрява нови технологии и сортове в овощарството; да набира маркетингова информация, необходима за външни пазари и да свързва производители и потребители.

Николай Колев,

председател на УС на СДО