download

Зърнени и маслодайни култури


Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Моментно състояние в развитието на сектора в България

  • По текущи оценки на САРА, реколтираните площи с царевица през тази година ще бъдат не по-малко от 560 хил.ха. Благоприятните климатични условия през вегетацията вещаят много добри резултати, като в страната може да бъде прехвърлена количествената граница от 4 млн.т. По прогнози на JRC-Mars добивът ще е 7,22 т/ха, с 1,5% нагоре в сравнение с миналата година. Предвижданията на САРА са за добив около 7 т/ха и производство 4-4,1 млн.т., с около 2% над миналата година.

.  При слънчогледа се очаква намаление на площите до 740 хил.ха. Оценката на САРА за реколтата 2020/21, е тя да е около 1,70-1,80 млн.т, което е около 6% по-малко на годишна база и се дължи на очакваното намаление в площите. Прогнозният добив според JRC-Mars ще е 2,51 т/ха. Очакванията на САР са, че отчетният добив ще е между 6-8% под тези прогнози или около 2,37 т/ха.

.  Изкупните цени за новата реколта при пролетниците, е те да бъдат средно по-ниски отнастоящите. При царевицата, цената от място (Централна България) е за около 275 лв/т, а при слънчогледа (Североизточна Б-я) – 610 лв/т. За изминаващата реколтна 2019/20 г, изкупните цени на царевица са около 283 лв/т, а цената на слънчогледовото семе се възстанови до 628 лв/т.

.  Новата 2020/21 пазарна година се отличава с относително слаби добиви и намалено производство при есенниците и с очаквания за добри резултати при пролетниците. САРА изчислява, че на годишна база ще има с около 14% по-малко пшеница, а при рапицата по-малкото производство може да стигне 15%.

Очаквания за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни

  • Независимо от добрите световни перспективи на производството на зърнени култури, цените остават с между 5-8% по-високи от миналата година. FOB цените от Украйна към края на м.август са: хлебна пшеница – 209 US$/т, ечемика – 187 US$/т, фуражна пшеница – 202 US$/т. При царевицата FOB цената е 180 US$/т. Причината е, че разходите на производителите растат, а USD доларът е загубил за година около 10% от стойността си към еврото. Русия и Украйна се опитват да не са източник на евтини зърнени и маслодайни суровини, разбирайки тяхната ценообразуваща роля на пазарите.
  • USDA излиза с висока прогноза за пролетници – царевица и слънчоглед. Рекордни равнища се очаква и при двете култури в световен план – 1,17 млрд.т. и 56 млн.т. Рекордно ще е и производството на соя в световен план – 370 млн.т. Русия се очаква да произведе с 1,3 млн.т. по-малко слънчоглед, а Украйна с 1 млн.т. повече.
  • Средната цена на палмовото масло се покачва и от 590 US$/т през м.юни стига 695 US$/т през м.август на FOB Индонезия, като трудно ще се задържи на тези равнища заради силната нова реколта от маслодайни семена в световен мащаб.

По материали на Институт по аграрна икономика, София