За нас


               Вестник „Земеделска техника“ – рекламно – информационният двуседмичник на българското земеделие

                                                    Излиза без прекъсване от 1 декември 1991 г.

Ние сме единственият вестник, който вече 27 години  отговаря на Вашите професионални интереси в земеделието.

„Земеделска техника“ е издание за фермера – собственик на земя и техника,търговеца на машини, семена, торове, препарати, инженера, машиностроителя, механизатора, агронома, зооинженера, на учени, преподаватели, студенти и на всеки, интересуващ се от земеделие.

Ние предлагаме :

  • Тематична насоченост, с акценти върху:

–          Аграрната  политика

–          Земеделската наука

–          Аграрното образованието

–          Агробизнеса

–          Кредитните линии по европейски фондове

–          Водещите технологии при отглеждане на култури

–          Иновациите при земеделската техника

–          Иновациите в земеделието

Информацията е подготвена и представена от утвърдени аграрни учени, специалисти и журналисти, формиращи националната стратегия за развитие на отрасъла.

  • Специализирани броеве за култури, различни подотрасли на земеделието, проблеми в производството, агрообразование, земеделска наука, специализирани изложения, мероприятия, годишнини и др.

Разпространява се чрез:

  • Абонамент на печатното издание
  • Безплатно по региони
  • На земеделски мероприятия
  • БЕЗПЛАТНО ОНЛАЙН на уебсайта на вестника

Отличие „Принос в механизацията на земеделието”

През 2014 година се навършиха 120 години от излизането на първия земеделски вестник „Орало“, на който в. „Земеделска техника“ е правоприемник. В чест на тази годишнина, съвместно със Селскостопанска академия, МЗХГ, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Аграрен университет – Пловдив, а след това и Научно-техническия съюз по машиностроене, учредихме Отличието „Принос в механизацията на земеделието“. Отличието има за цел да отрази навлизащите иновации в земеделското производство през годината. С награждаването се създава традиция за отличаване на най-напредналите в конкурентоспособното земеделието, за иновации в производството и в търговията със земеделската техника.

Събитието се провежда ежегодно на рождения ден на вестника – 1 декември. То се превърна в Празник на механизацията. Тогава се отличават и ветерани за цялостния им принос и  млади хора, желаещи да се развиват в сектора „Механизирано земеделие“.

Мисията на вестник „Земеделска техника” е да обедини образование, наука и бизнес за постигане на проспериращо земеделие.