За нас


Вестник „Земеделска техника“ – рекламно – информационният двуседмичник на българското земеделие

Без прекъсване от 1 декември 1991 г.

Ние сме единственият вестник, който вече 27 години  отговаря на Вашите професионални интереси в земеделието.

„Земеделска техника“ е издание за фермера – собственик на земя и техника,търговеца, инженера, машиностроителя, механизатора, ремонтния работник и на всеки, интересуващ се от земеделие.

Ние предлагаме :

  • Тематична насоченост, с акценти върху:

–          Аграрната  политика

–          Земеделската наука

–          Образованието и бизнеса

–          Кредитни линии по европейски фондове

–          Водещи технологии при отглеждане на култури

–          Иновации при земеделската техника

–          Иновации в земеделието

Информацията е подготвена и представена от утвърдени аграрни учени, специалисти и журналисти, формиращи националната стратегия за развитие на отрасъла.

 

  • Специализирани броеве по проблеми  в различни области на земеделието, специализирани изложения, годишнини на институти и фирми

Разпространява се чрез:

  • Абонамент
  • БЕЗПЛАТНО ОНЛАЙН на уебсайта на вестника
  • По региони
  • На земеделски мероприятия

 

През 2014 година се навършиха 120 години от излизането на първия земеделски вестник „Орало“, на който в. „Земеделска техника“ е правоприемник. В чест на тази годишнина, съвместно със Селскостопанска академия, Контролно – техническа инспекция при МЗХ, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Аграрен университет – Пловдив, а след това и Научно-техническия съюз по машиностроене, учредихме отличието „Принос в механизацията на земеделието“. Наградите имат за цел да създадат традиция за отличаване на  най-напредналите в механизацията на земеделието. Събитието се провежда ежегодно.