Daniel_Minev

Земеделие с най-добрата техника


Интервю с Даниел Минев, председател на УС на БАТА АГРО

– Инж. Минев, поздравяме Ви за поста нов председател на БАТА АГРО. Какви основни задачи стоят пред Асоциацията?

– Българската асоциация на търговците на агротехника (БАТА АГРО) обединява най-големите вносители и търговци на земеделска техника в страната и основната ѝ цел е да предложи на българските земеделци най-доброто. Разработваме програма за настоящия двугодишен мандат. Една от основните задачи пред Асоциацията е организирането на специализираното едноименно изложение. С годините то се превърна в основния значим форум за новостите в земеделската техника в страната. Винаги е имало посещаемост от държавите в региона, но  не и като изложители. Но през последните години се наблюдава засилен интерес от чужди фирми, които директно участват. Тази година, например, чешкото посолство има щанд. Общата тенденция е участващите фирми от страната и чужбина непрекъснато да нарастват. Изложението БАТА АГРО 2018 г. ще бъде със значителен ръст – ще бъде най-голямото досега. Ще се включат над 200 фирми, заявените площи са над 35 000 квадратни метра, което е над 10% повече от миналата година. Пазарът на земеделска техника в света вече е много динамичен и на изложението българските земеделци ще имат достъп до машини, непосредствено след световните им премиери, ще се презентират най-новите  технологии в производството. Целта на Асоциацията е да развие изложението в полза на земеделската общност в страната. Стараем се то да стане всеобхватно – да присъстват както фирми предлагащи техника, така и нови изложители, които се занимават със семена, препарати и с всичко, свързано и необходимо за земеделието.

С новия управителен съвет ще работим и по друга задача – по взаимодействието с другите организации в бранша. Ще развиваме по-близки взаимоотношения и с държавните организации, които имат досег със земеделието, не само с Министерството на земеделието, храните и горите, а и с всички останали държавни структури, включително научни и учебни заведения. Целта ни е да подпомогнем цялостно сектора с информация и с обновяването на земеделската техника, защото знаем, че скоростта, с която тя се подменя е много ниска. Новите, които са до 7 години са малко, а масово в експлоатация се използват машини на възраст над 15-20 години. С такава амортизирана техника, особено при сегашните изкупни ниски цени на продукцията, земеделците не могат да реализират почти никаква печалба. Тук не сравняваме производителността на една малка и на една голяма машина, а производителността на една нова машина с тази на една стара, на възраст 10-15 години, когато разликата в производителността и в разходите е много голяма. В тази ситуация е изключително важно земеделците да обърнат внимание на разходите, защото това е едно от малкото неща, с които самите те могат да влияят на крайния резултат от своя труд. Ако не могат да променят приходната част, могат да променят разходната. Инвестицията в нова техника им осигурява по-висока производителност, по-ниски разходи и по-добра рентабилност. Затова за нас е важно да работим с всички организации в сектора, за да подпомагаме с каквото можем обновяването на машинно-тракторния парк в страната. Много от колегите в бранша предлагат преференциални условия за финансиране на закупена техника, това е голяма помощ. Вече много нови машини са с удължени гаранции. Това не означава, че няма да се развалят през гаранционния период, а се гарантира сигурност, че възникналите проблемите ще бъдат отстранени бързо и качествено и производството няма да пострада. Европейското финансиране също е съществен фактор, но за съжаление, неработещ добре в момента и неизползващ се адекватно. Последните 2 години бяха тотално пропилени. През 2016 г. всички производители чакаха да се отвори прием за финансиране, през 2017 г. чакаха одобрение и накрая резултатът беше почти нулев. Имаше няколко одобрени проекта, но се оказа голяма загуба на време за повечето фермери, а работата на полето не чака. Затова ние търговците съветваме земеделските производители да не чакат сляпо, а да си правят сметка без програми и да инвестират в техниката, която им трябва. Пропуснатите ползи в рамките на тези 2 години са много по-големи от закъснялата полза от тази помощ. Радваме се, че повече земеделци започнаха да го осъзнават и във втората половина на 2017 г. закупиха нужната им техника.

– Асоциацията БАТА АГРО покрива ли пазара на земеделска техника в България?

– По данни на МЗХГ на този етап обемите на продажба са близки до тези от миналата година. Но все още е рано, зависи от реколтата, което също ще се отрази на търсенето.

По отношение на покриването на целия земеделски пазар, почти всички големи производители имат машини, както за най-малките, така и за едрите земеделци и за всички отрасли и подотрасли на земеделието. Големите фирми разработват машини за възможно най-голям кръг от потребители и покриват специфичните изисквания на културите и животните. Всички отрасли са развити в България в една или друга степен. Сектор зърнопроизводство е най-развит по отношение на машини, там най-новото се купува, в други сектори има много ръчен труд. Голяма част от операциите в лозарството все още не са достатъчно механизирани, например има много голяма възможност за използването на специализирана техника в гроздобера. Това за сега е много подценено.

В страната има и вторичен пазар – на употребявани машини. Доста от колегите търговци започват да развиват и това направление. Това е едно допълнително предложение към земеделците, ако нямат възможността да си купят нова машина, да могат да си закупят употребявана, но тя да е прегледана и ремонтирана от официалния сервиз. Дори и да не е с гаранцията на нова, носи сигурност и добра поддръжка. Това е по-разумно, отколкото да се купуват машини от Западна Европа с неясен произход.

Има едно порочно и наивно за мен разбиране на някои земеделци, че за България световните марки произвеждат и предлагат машини с по-ниско качество. Това не е вярно. Вносните машини на световните брандове са едни и същи за всички страни –  Белгия, Италия и България и т. н., слизат от един и същ конвейер. Важно е фермерите да работят с официалните представители на фирмите, за да избегнат риска от голям престой, ако се развали машината, особено ако е по-стара. Добрата поддръжка на техниката е много важна. Официалният вносител има нужната информация и пряк, бърз достъп до производителя.

– Има ли проблем механизацията на земеделието с кадрите?

– Има сериозен недостиг на кадри при всички колеги от бранша. Това е сериозен проблем. Трудно се намират хора, които искат и знаят да работят. Има много обучения, но трябва да има желание за учене. Новата техника е интелигентна, но изисква и познанията на работещия. Много от проблемите с новите машини са свързани с операторите – нежелание и непознаване на машината.

– Имате ли за задача да обедините сектора по механизация на земеделието? Отличието „Принос в механизацията на земеделието” обединява образование, наука и бизнес за иновативно, ефективно развитие на земеделието.

– На този етап не сме си поставили за цел да обединим целия сектор, по-скоро задачата ни е в рамките на Асоциацията да установим контакти там, където още нямаме и да работим с други организации за внедряването на нова земеделска техника.

Бата Агро е отворена към приемането на нови членове, но това не е някаква самоцел. Ефективността ѝ не се измерва в броя на членовете. Сега тя обединява основните марки вносители, но всеки може да кандидатства за член. Целта е да представляваме основната част от брандовете и техниката, която се предлага на пазара. Всички големи вносители в България са вече в нея.

Ние винаги сме подкрепяли иновативното. Наши членове участват в Отличието още от първото му издания и вярвам, че и сега ще го подкрепят. Заповядайте на изложението и ще се уверите, че търговците и производителите на земеделска техника има с какво да участват.

– Ще започне ли България да произвежда машини от световните марки?

Трудно ми е да кажа дали световните брандове биха отворили завод в България. Зависи много от условията, които им се предложат. Около нас, в Румъния дори, има доста заводи за производство на техника. Но фактът, че това тук не се случва, показва, че тези производители нямат интерес. Един завод изисква големи инвестиции, трябва да се реализира намаляване на разходите за производство и да има други преференции, за да са оправдани. Нужна е сериозна мотивация. Към България не виждам интерес, явно има по-привлекателни пазари, в които да се инвестира.

Доц. д-р инж. Милка Бобева