Akvamat

Защита от дъжд на череши и десертни лозя


Основна задача в отглеждането на череши и десертни лозя е гарантиране на качеството на плода. Съоръженията на „Аквамат 2000” ООД за отглеждане на плодове под покритие подсигуряват здрави плодове и намаляват влиянието на климата и вредителите върху качеството и количеството на продукцията.

Конструкцията за защита от дъжд визуално изглежда подобна на стандартната конструкция за защита от градушка, но конструктивно двете системи са много различни. В сравнение с конструкцията за защита от градушка, конструкцията за защита от дъжд се изгражда от стоманобетонови колове с по-голямо сечение, използват се множество допълнителни крепежни елементи, включително допълнителни стоманени въжета, котви, ластични въжета и др., които гарантират много по-голяма здравина и устойчивост на вятър. В момента „Аквамат 2000” изгражда първата в България комбинирана конструкция Wiesel с фолио за защита от дъжд  и с мрежа за защита от градушка на череши в землището на с. Зафирово. Градината е собственост на Радостин Ангелов Кънев и е с площ 150 дка.

Конструкциите Wiesel се характеризират със следните предимства пред стандартните системи: Изчислена статика сведена до ясни правила за проектиране в зависимост от височина на кола, междуредово разстояние и обща ширина на градината; Висококачествени материали с точно определени механични свойства, отговарящи на статическите изчисления, в това число – колове, въжета, телове, котви, противопотъващи планки, черна шапка за колове с висока UV-устойчивост и дълъг живот; Добавяне на допълнителни напречни укрепвания при градини над 400 м ширина за системи с мрежи и при градини над 200 м ширина при системи с фолио; Извършване на предварителни тестове на котви, за да се определи техният размер, преди да бъдат доставени. В последствие при извършване на монтажа всяка котва се тества и при необходимост се заменя.

Специално са разработени плакети за захващане на мрежата, позволяващи бързото ѝ събиране. Има възможност за надграждане на системата за защита от дъжд към напълно затворена система за защита от дрозофила сузуки. При затворена система може да се извърши превантивно пръскане срещу вредители, след което самата система предотвратява появата на нови вредители. Така се дава достатъчно време да отмине карантинният период след пръскане преди плодовете да са годни за бране. Има възможност системата за защита от дъжд да бъде използвана в комбинация с оросителна система за защита от слана.

По материали на Аквамат 2000