Image_5838170_126

Започна изплащането на субсидиите за хуманно отношение към птиците


Започна изплащането на финансовата подкрепа по мерките от схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. Преведени са над 18 000 000  лв. на 111 птицевъди., съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. Размерът на финансовата подкрепа за 2019 г. е 34 560 000 лв.

Държавната помощ има за цел да подкрепи земеделските стопани за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство“. Подпомагането се предоставя годишно за покриване на разходи или пропуснати доходи на птицевъдите, които се ангажират да прилагат една или повече от мерките по схемата за период от най-малко 5 години.