коне

Започват проверки на всички животновъдни обекти, в които се отглеждат коне


По заповед на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасността на храните д-р Дамян Илиев на 29 март са започнали масови проверки на животновъдни обекти, където се отглеждат еднокопитни животни, събшиха от пресцентъра на агенцията. Проверката е във връзка с констатирания случай на нехуманно отношение и нерегламентирано движение на коне в Осоговската планина край Кюстендил.

Директорите на регионалните структури на агенцията трябва да създадат организация за поетапното извършване на документални и физически проверки на обекти и на пасища за спазване изискванията на действащото законодателство в областта на хуманното отношение, идентификацията и здравеопазването на еднокопитните животни.

Проверките на обектите ще бъдат извършвани съвместно с представители на общинската администрация. Директорите на областните дирекции по безопасност на храните ще докладват всяка седмица на изпълнителния директор за всички констатирани нарушения в действащото законодателство и за предприетите от тях действия за отстраняване на констатираните несъответствия.