DSC01805

Запознайте се с нови ресурсно ефективни и рентабилни решения за селското стопанство


На 27-ми март се откриха изложенията и конференциите EE и ВЕ, Save the Planet и Smart Cities, които се организират от Виа Експо в ИЕЦ, София и ще продължат до 29-ти март. „Възможностите на технологиите стават все по-неограничени и достъпни за селското стопанство, бизнеса, общините. Събитията демонстрират многобройните ползи от внедряването им в практиката – намаляване на разходите, оползотворяване на отпадъците и превръщането им в енергия, топлина, гориво, компост и други нови суровини, повишаване на ефективността на дейностите, по-чиста и безопасна околна среда“, споделят организаторите.

Тази година участват водещи компании от 17 държави. Събитията са място за представяне на редица иновации, обмяна на идеи и създаване на нови контакти.

Посетителите ще се запознаят с  първия в света кондензационен котел на пелети  – той има температурна модулация от 28 до 85°C и постига 107,3% рекордна ефективност. Шведски термопомпи от ново поколение намаляват разхода на енергия с до 80%. Първият по рода си проект у нас за инсталация/котел за производство на топлина и топлинна енергия изцяло на слама се презентира в рамките на изложенията.

Компания от Белгия предлага зелени енергийни централи, които използват биомасата като енергоизточник. Фирмата търси контакти с представители на фирми от дървообработващата промишленост, агро- и хранително-вкусовата промишленост, инвеститори.

„Ние можем да доставим единични машини – дробилки за слама, чукови мелници, верижни конвейери, кофични елеватори, пелет преси, охладители, превключватели, както и напълно завършени „до ключ“ фабрики. За българския пазар работим в направленията: биомаса, компост, фураж и слама“, анонсира изложител от Испания.

Как да преобразувате влажните отпадъци в сух материал или да намалите съдържанието на влага с 90%? Системите за термично сушене на холандски производител са ефективното решение за това.

Интерес предизвикват системи за енергийна ефективност, които работят, без да консумират енергия през голямата част от годината. Те постигат средносезонна норма на енергийна ефективност от 24. Системите оптимизират производство на енергия от различни източници – природен газ, отпадна топлина, слънчева енергия, биомаса, биогаз и др. Инвестицията се изплаща между 3 и 4 години, а оборудването има полезен живот от 13-14 г.

Изложител от Скандинавия акцентира освен върху технологичните характеристики на произвежданите от него бойлери за биомаса, но и върху екологичните ползи – те щадят годишно околната среда от приблизително 435 000 тона емисии на CO2. Фирмата има успешни практики в изгарянето на горива като слама, люспи от семена, птичи и свински тор и др.

„Станете сам свой доставчик на електроенергия и защитете бизнеса си в дългосрочен план от повишаването на цените на електроенергията“, коментира друг участник от Австрия. Той предлага фотоволтаични системи и акумулаторни батерии, които позволяват намаляване на оперативните разходи.

Производител от Финландия популяризира иновативни контейнери, които се заравят на около 1,5 м под земята. Те спестяват място и са чисто, безопасно и икономично решение за ефективно и природосъобразно сметосъбиране, намаляват разходите за извозване на отпадъците с 30%.

Френска компания предлага сътрудничество на всеки, заинтересован от проекти за третиране на индустриални и животински отпадъци.

Електрически транспортни средства във вариант триколка ще видим от роден производител – те са с ниски данъчни тежести и имат преференции при паркиране. Намират приложение  в селското стопанство. Те се отличават с икономичност, технологичност  и сравнително ниска цена, имат 5-годишна гаранция.

Фирми от Германия търсят бизнес възможности и потенциални партньори за сътрудничество в Балканските страни. Те предлагат пелетиращи съоръжения и решения за анаеробно третиране на биоотпадъци.

„Нашата продуктова гама включва над 30 различни машини, които обслужват всички ключови процеси на съвременното управление на отпадъците – раздробяване, разделяне и биологично третиране“, съобщава представител на австрийска компания. „Ще представим най-компактния обръщач на компост X45000, който е машина за по-малки производители. Тя е на достъпна цена и има функционалността, характерна за машините от най-висок клас“, допълва той.

Сред продуктовите експонати присъстват системи за домашна и сградна автоматизация – решения за интелигентно осветление, отопление, слънцезащита, аудио/видео приложения, системи за мониторинг на температурата, устройства за отчитане на потреблението на ел. енергия, управление на охранителната система, видеонаблюдение и др.

На 28-ми март стартира конференцията Save  the Planet, а на 29-ти март – Smart Cities.

Очакваме ви!

По материали на Виа Експо