chereshi

Запазва се броят на кандидатите по схемите и мерките на директните плащания за кампания 2018 в област Велико Търново


Запазва се броят на подадените заявления по схемите и мерките на директните плащания за кампания 2018 г. във Великотърновска област. Това съобщи по време на „Деня на отворени врати“ директорът на областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ във Велико Търново Тодор Тодоров, съобщиха от пресцентъра на институцията. Той уточни, че и тази година над 2000 земеделски стопани са подали в срок документи за подпомагане.

За област Велико Търново субсидии по СЕПП за кампания 2017 са получили 1 662 земеделски стопани, в размер на близо 33, 500  млн. лв. По Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна) финансова помощ, на обща стойност от над 252 000 лв., е преведена на 63 земеделски стопани. 1 660 земеделски стопани от областта са подпомогнати с над 3, 661 млн. лева по Схемата за преразпределително плащане. По Схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП) финансиране, в размер на близо 26, 246 млн. лв., са получили 1 618 земеделски стопани.

В „Деня на отворени врати“ в ОД на ДФЗ във Велико Търново кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, имаха възможност да правят справки, както и предложения за подобряване работата. Въпросите на земеделците бяха свързани най-вече с наближаващия край на приема за млади фермери по мярка 6.1.

В областната дирекция на ДФЗ-Велико Търново беше организирано посещение на черешова градина в гр. Дебелец. Земеделският стопанин Светослав Дермански има две черешови градини, по 21 дка всяка – в гр. Дебелец и гр. Елена. Започнал е като земеделец любител, със 7 дка насаждения по мярка 11 „Биологично земеделие“, направление „Биологично растениевъдство. В последствие кандидатства и по други схеми и мерки, фанансирани от ДФЗ-РА.

За кампания 2017 Светослав Дермански получава финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), Схемата за обвързано подпомагане за плодове /основна/ (СП), Схемата за преразпределително плащане (СПП), Схема за зелени директно плащания (ЗДП). Има сключени договори по подмерки 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.