index2

Зам. – министър Вергиния Кръстева: Бъдещата ОСП трябва да отговаря на настоящите икономически, социални и обществени изисквания


„България подкрепя предприетите през последните години промени на Общата селскостопанска политика, целящи повишаване на пазарната ориентация на европейското земеделие и стабилизиране на единния пазар на ЕС.  Считаме, че европейският модел на земеделие е доказал своите предимства и жизнеспособност и това налага запазване и по-нататъшно развитие на ОСП в условията на новите  предизвикателства“, заяви заместник-министър Вергиния Кръстева по време на дебат посветен на съобщението на ЕК, относно рамките на ОСП след 2020 година. Според нея бъдещата ОСП трябва да бъде политика, която отговаря на настоящите икономически, социални и обществени изисквания. Непрекъснатото усложняване на прилаганите схеми и мерки за подпомагане причиняват големи трудности за фермерите и за администрацията.

С цел гарантиране на дългосрочна стабилност и предвидимост за селскостопанския сектор, в контекста на обсъжданията на ОСП след 2020 г. фокусът следва да бъде върху подобряване на сегашната структура и мерки на политиката и интегрирането им с други политики, а не върху преразглеждането на основната политика. Цели се тя да бъде разбираема, с ниско ниво на бюрокрация, да е пазарно ориентирана, с гарантирано финансиране за прилаганена правилата, като не се допуска намаление на финансирането, за да се избегнат сътресения в сектора.

В дискусията участваха и заместник-министър д-р Лозана Василева,  представители на Европейската комисия и на Министерството на земеделието, храните и горите.

По време на дискусията стана ясно, че бъдещето на ОСП е основният приоритет на Българското председателство в областта на земеделието.

На 29 ноември в Брюксел е представено съобщението на Европейската комисия относно бъдещето на Общата Селскостопанска политика след 2020 г.  В него се подчертава, че ОСП трябва изиграе водеща роля в прехода към по-устойчиво селско стопанство. „ОСП трябва да спомага за насърчаване на устойчивостта на сектора във времена на криза и да подпомага доходите на земеделските производители и жизнеспособността на тяхната дейност. ОСП трябва да включи напълно цифровите иновации, които улесняват работното ежедневие на земеделските стопани, да намали бюрокрацията и би могла да повлияе благоприятно на така необходимата приемственост между поколенията в сектора. Необходимо е ОСП да укрепи европейските селски райони, които са основата на нашите европейски традиции и семейния модел на земеделско стопанство“, се казва в документа.

Бъдещето на ОСП ще бъде обсъдено и на неформалната среща на министрите на земеделието в София през месец юни 2018 г.