60856bd1-11dc-48e6-ac90-88c803444804

Зам.-министър Василева: Първите проекти по трите извънредни мерки от ПМДР са в процес на оценка


„Първите проекти по трите извънредни мерки от Програмата за морско дело и рибарство – ПМДР (2014-2020 г.) вече са в процес на оценка, въпреки че приемът не е приключил“. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по повод Международния ден на рибарите и риболова в гр. Варна.

Oбикновено работата на оценителната комисия започва след приключване приема на всички заявления. Новият подход се прилага за първи път, тъй като целта е максимално бързо извършване на плащанията към бенефициентите.

До момента по извънредните мерки за подкрепа на сектор „Рибарство и аквакултури“, са подадени 147 заявления, като крайният срок за подаване на проектни предложения е 3 юли 2020 г. Общият размер на финансовата подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е 17 млн. лева.

Заместник-министърът подчерта, че след откриване на приемите, управляващият орган е провел онлайн срещи и обучения, които да улеснят потенциалните бенефициенти в процеса на кандидатстване. “Наблюдаваме активност от страна на рибарите. Надяваме се, че тези средства ще достигнат до най-нуждаещите се, засегнати от кризата”, каза тя.

България е първата страна от ЕС, която получи нотификация за одобрение на изменението на Програмата, свързано с извънредните мерки за подкрепа на сектора. Към момента останалите страни-членки взаимстват опит от нас.

По време на събитието тя посети и кораба “Лефер”. Собствениците на обекта имат реализиран проект по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ от ПМДР 2014 – 2020. Общият размер на инвестицията е на стойност е 393 618 лв., а финансовата помощ от програмата е 196 809 лв.

В рамките на Международния ден посетителите имаха възможност да разгледат акостиралата флотилия от рибарски кораби, да се срещнат с екипажите им, както и да научат повече за риболова и рибите в Черно море. Целта на събитието е да провокира интерес към родния морски риболов. Представена бе и фотоизложба, под надслов: „Навътре: Среща отблизо с Черноморския риболов“.