Заместник-министър Чамбов: Бъдещето на европейските гори трябва да бъде основен приоритет в дневния ред на Съюза


Бъдещето на европейските гори трябва да бъде основен приоритет в дневния ред на Съюза. Това каза заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов по време на среща с държавния секретар на Министерството на климата и околната среда на Полша Едвард Сярка, която се проведе вчера.
Основна тема на разговора между двамата бе свързана с бъдещето на европейските гори и ролята на европейските институции за опазването и развитието им. Чамбов и Сярка се обединиха около мнението, че Европейският съюз трябва да приоритизира горския сектор освен като поглътител на парникови газове, но и като източник на редица суровини за промишленост. „Българската и полската позиции по редица ключови за горския сектор теми се припокриват. При вземането на решения за бъдещото развитие на европейските гори, гласовете на държавите членки следва да се чуват по-силно”, заяви инж. Валентин Чамбов.
Двамата оцениха положително стремежа на Европейския съюз да разпредели равномерно усилията за намаляване на въглеродните емисии във всички сфери на икономика на стария континент. Участниците в срещата изразиха очаквания да бъде отчетен и процесът на постепенно остаряване на горите в двете страни.
Друга обсъждана тема бе и Регламентът на ЕС за обезлесяването. Българският заместник-министър и държавният секретар на Полша изразиха опасания за отражението на документа върху бизнеса и сектора като цяло, като бе коментиран съществуващия риск от прекомерната административна тежест при въвеждането му в действие.
В хода на разговора бе дискутирана и важността на Постоянния комитет по горско стопанство към ЕК и неговата роля като фактор, който би трябвало да остане водещ при вземането на решения, засягащи горите на държавите членки на ЕС.