Заместник-министър Събев: Създаваме програма за регионални и местни продукти в подкрепа на производителите и икономиката в техните райони


Министерството на земеделието, храните и горите разработва Програма за регионални и местни продукти, която ще подпомогне развитието на производителите и икономиката в районите. Често стопаните не считат, че стоките са уникални, но много от тях за характерни и интересни както за българските, така и за чуждестранните потребители и това е причината да започнем дейността по тази програма. С нея целим остойностяването им и засилване на връзката в общностите, в които се произвеждат, което води до повишаване на икономическите дейности в районите. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на 8-та Национална конференция „Достъп до добра храна“. Той уточни още, че при реализацията й е създадена и тематична междуведомствена група, а след като бъде финализирана ще се подложи и на общественото внимание.
„По отношение на туризма, в програмата е предвидена мярка за подобряване на взаимодействието между местните производители на земеделски продукти, храни и напитки с туристическия бранш“, обясни заместник-министърът. И уточни, че се предвижда те да бъдат популяризирани чрез различни активности, използвайки и най-новите технологии. По думите му България прилага и европейските схеми за качество, които са Защитено наименование за произход и Защитено географско указание. „Производителите преминали успешно процедурата имат право да използват единно европейско лого, което е разпознаваемо и е гарант за качество и произход“, уточни Георги Събев. В регистъра е момента има 1564 селскостопански продукта, 1626 –вина, 255- са спиртни продукти и 66 храни с традиционно специфичен характер. До сега има включени 8 българските храни, 54 родни вина и 12 ракии, като има и продукти в процедура.
Заместник-министърът подчерта, че предимство от продуктите, регистрирани по схемите за качество са, че те подпомагат напредъка на местната икономика и развитието на селските райони.
„Имаме няколко и инициативи, насочени към подкрепа на родните производители и създаване на възможно най-добри условия на достъп до техните продукти на пазара, включително чрез стимулиране на късите вериги на доставки“, информира още заместник-министъра. И уточни, че едно от успешните начинания в тази посока са схемите „Училищен Плод“ и „ Училищно Мляко”. През настоящата учебна година над 430 хил. деца, в 3 366 учебни заведения получават плодове, зеленчуци, мед и мляко по Училищните схеми.