index-1

Заместник-министър Иванов: Близо шест пъти са се увеличили площите със зеленчуци в област Плевен


Близо шест пъти са се увеличили площите със зеленчуци в област Плевен в периода 2014-2019 г.  Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов на среща със земеделски производители в Плевен. Тя е част от информационната кампания на МЗХГ за директни плащания 2020 г. Това е над 9% от общите площи със зеленчуци в страната. „Това развитие се благоприятства от предоставяната подкрепа в сектора. При площите с технически култури се отчита ръст от три пъти“, каза още д-р Янко Иванов.

По думите му, през 2019 г. обработваемата земя в област Плевен нараства с около 1% спрямо 2014 г., заемайки 90,4% от използваната земеделска площ в областта.

Плевенска област е сред водещите в страната по производство на зърнени и маслодайни култури (основно пшеница, царевица, слънчоглед, рапица и ечемик). „През 2019 г. тук са съсредоточени около 10% от общите площи със зърнени култури в страната и близо 9% от тези с маслодайни култури“, допълни Янко Иванов.

В животновъдния сектор също са налице положителни тенденции. През 2018 г. броят на отглежданите свине и биволи в областта нараства близо два пъти спрямо 2014 г., на птиците с 68%, на пчелните семейства с 44%, а на овцете  с 9%.

През последните няколко години се наблюдава увеличение на броя на повечето категории животни в областта, заявени за подпомагане по схемите за директна подкрепа. През 2018 г. тук са заявени над четири пъти повече биволи за подпомагане спрямо 2014 г. При заявените овце и кози увеличението за периода е с близо 30%.

Пред над 200 земеделски производители от област Плевен заместник-министър Иванов изтъкна, че за периода 2014-2019 г.  в областта са усвоени 745,1 млн. лв. финансова подкрепа с европейски и национални средства. Това от своя страна  представлява близо 5% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период.

По време на срещата стопаните бяха запознати с предстоящите приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 г. Експертите на МЗХГ ги запознаха и с новите моменти в тазгодишната кампания по директни плащания. От настоящата година  периодът на задържане на полето на междинните култури за целите на изпълнение на изискванията за екологично насочени площи ще бъде от 1 септември до 1 ноември на годината на кандидатстване. Досега прилаганият период беше от 1 октомври до 1 декември.

Стопаните се информираха и за новостите в сектор „Животновъдство“, които засягат индустриалните и фамилни ферми.