WhatsApp Image 2020-02-11 at 17.23.19

Заместник-министър Василева: 49 % от заявените площи с маслодайна роза по СЕПП са в област Стара Загора


 

49% от заявените площи с маслодайна роза за подкрепа по СЕПП за кампания 2018 са на територията на Старозагорска област. Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева на среща със земеделски производители в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. 18% от площите са с лавандула, а 12% с орехи. Сравнявайки с 2014 г., данните за 2018 г. показват чувствително увеличение на заявените площи за култури като маслодайна роза (с над 35%) и орехи (с 20%). “През последните няколко години се засилва и интересът към производството на нахут. За периода 2014-2019 г. площите със зеленчуци нарастват над два пъти, а тези с технически култури и трайни насаждения съответно с 6,3% и 7,5%.

В област Стара Загора за периода 2014-2018 г. се наблюдава ръст при отглежданите в областта птици – около два пъти и половина, пчелни семейства – с 53% и овце – с близо 9%. С около 15% нараства производството на пчелен мед за периода. При всички категории животни, обхванати от директните плащания, се отчита ръст на заявените за подпомагане животните в областта в сравнение с 2014 г. По-значително увеличение е налице при заявени биволите – с 62%, а по-умерено – при говедата – с 6% и при овцете-майки и козите-майки – със 7%.

За последните шест години земеделските производители в Старозагорска област са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 723,4 млн. лв. Това представлява близо 4,8% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период.

Най-много от одобрените проекти по ПРСР за област Стара Загора са насочени към модернизиране на селскостопанското производство и преработката на селскостопански продукти. За този тип дейности за сключени 98 договора, които представляват около 10% от проектите одобрени в тези направления за страната. Значителен е броят на одобрените малки земеделски стопани за областта – 105 договора или над 5% спрямо общия брой за страната. В периода 2014-2019 г. по Програмата за морско дело и рибарство в област Стара Загора са сключени общо 6 договора на обща стойност 2.6 млн. лв. Проектите се изпълняват от търговски дружества и са основно по две мерки от Програмата – мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултура“ и мярка 2.5 „ Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“.

На срещата, част от информационната кампания на Министерството за директни плащания 2020, присъстваха над 250 стопани от областта. Експерти на МЗХГ разясниха предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони и  Програмата за морско дело и рибарство през 2020 г. Бяха представени новите моменти в хода на преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика, както и новостите в условията по схемите за директни плащания и подаването на заявления.

На събитието бяха представени промените по отношение на подмярка 13.2 “Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни прородни ограничения”.  В момента по определения нов обхват тече обществено обсъждане. За кандидати от райони, които вече не отговарят на условията за подпомагане е предвидена преходна помощ за кампания 2020 г. в размер на 25 евро на хектар.