RU_snimka

Заключителна среща по проект ESCOLA в Русенския университет


На 3 септември 2019 г. в Русенския университет се проведе заключителна среща по проект „Приложение на цифрови обучителни материали в инженерното образование“. Събитието се организира в рамките на проект „Engineering Student Centered Learning Approaches“ (ESCOLA), финансиран по програмата ЕRASMUS+, КА203. Водеща организация на проекта е Егейският университет (EGE), Турция, а партньори са организации от Дания, Полша, Холандия, Ирландия, Испания и екип от Русенски университет, с ръководител проф. д-р Николай Михайлов. Основната цел на проекта е разработване на обучителна електронна платформа за подпомагане на обучението на студенти от инженерните специалности, съобщиха от пресцентъра на висшето учебно заведение.

Професор Михайлов откри събитието и поздрави гостите. Представи накратко проекта, участващите колективи и основните резултати по изпълнението му.

Ректорът на университета чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев поздрави гостите и им пожела ползотворна работа, като изрази надежда да бъдат обменени ползотворни идеи от представените резултати.  Той припомни, че университетът има дългогодишен опит в разработването на проекти за дигитализация на образованието в България и сподели увереността си, че постигнатите резултати ще бъдат отправна точка за подготовката и изпълнението на нови инициативи.

Екипът от българска страна представи разработената електронна платформа за обучение и демонстрира работата с нея. В рамките на проекта са разработени учебен план и съответните модули за обучение. За всеки модул са подготвени презентации, видео материали и тестове за контрол.

В обучителния семинар участваха: учители от училища – ПГО „Недка Иван Лазарова“, ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, ПГПТ “Атанас Буров“, старши учители по информатика и информационни технологии; преподаватели от университети – ШУ „Епископ К. Преславски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, както и представители на фирми и фондации – Соларис М ООД, Фотолитикс ООД, РУО, Мастер ООД, НТС – Русе, Фондация „Русе – град на свободния дух“, РТИК, Siemens България.