ПГСС - Нова Загора

Жива е специалността „Механизация на селското стопанство”


Основно определящ и приоритетно развиващ се сектор на икономиката в Република България  е селското стопанство.

ПГСС, гр. Нова Загора е единственото професионално училище на територията на област Сливен, което близо 60 години подготвя кадри за различните сфери на този отрасъл. Откликвайки адекватно на нуждите от добре подготвени средни специалисти в селското стопанство, училището традиционно извършва прием и обучение по професиите „Техник на селскостопанска техника“ и „Монтьор на селскостопанска техника“, от специалност „Механизация на селското стопанство“.

По време на обучението учениците придобиват нужните професионални компетенции за диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация както на земеделска техника, така и на различни видове автомобили. Изграждат практически умения за работа с машинно-тракторни агрегати, чрез изпълнение на различни технологични операции, при отглеждане на земеделските култури.

Теоретичната подготовка се извършва в добре обзаведени специализирани кабинети, разполагащи с подходящи дидактически материали (табла, схеми, макети и др.). Използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в урочната дейност в значителна степен повишава интереса на учениците към изучавания материал и води до ефективното му усвояване. Уроците – екскурзии, свързани с посещение на машиностроителни предприятия за селскостопанска техника (Перла АД – Нова Загора), изложения на селскостопанска техника ( БАТА АГРО, Стара Загора), дават възможност на учениците да се запознаят със съвременните конструкции и експлоатационни качества на машините от най-ново поколение.

Практически умения учениците придобиват в оборудваните учебни работилници и обособени лозови и лавандулови масиви в двора на училището, както и учебно-опитното поле в село Любенова махала. Посредством реализирането на проекти по национална програма „Модернизиране на професионалното образование“ в училището се закупи нова земеделска техника: колесен трактор „New Holland – Т90“, почвообработваща фреза, обръщателен плуг, култиватор за слято култивиране, универсална навесна лозарска машина и тракторно ремарке. Всички ученици от 10 и 11 клас, професия „Техник на селскостопанска техника“, участваха по проект „Ученически практики“, като им бяха осигурени подходящи работни места във фирми, партньори по проекта. По този начин нашите възпитаници се включиха непосредствено в производствения процес, което спомогна те да добият и затвърдят нови професионални умения.

Ученици с много добър и отличен успех взеха участие в проект по програма „Еразъм +“ – „Иновативна подкрепа за придобиване на професионални знания и компетенции в земеделието“, провеждайки учебна практика в град Брага – Португалия.

Завършилите специалност „Механизация на селското стопанство“ придобиват свидетелство за правоуправление на МПС кат. Ткт и кат. В. За целта е обзаведен кабинет по Безопасност на движението, а в двора на училището е изграден учебен полигон. Обучението по кормилна практика кат. В се извършва на съвременни учебни автомобили Пежо 308 и Пежо 2008. След успешно положени държавни зрелостни изпити и изпити за степен на професионална квалификация учениците придобиват свидетелство за правоспособност при работа с верижни и колесни трактори и агрегатираните към тях земеделски машини категория Твк, както и свидетелство за работа със сложна земеделска техника кат. Твк-З.

За добрата професионална подготовка на учениците от тази специалност красноречиво говорят завоюваните призови места от участието в националното състезание „Млад фермер“. През настоящата година училището ни бе домакин на националното състезание, като завоюва първо място в комплексното класиране, а ученикът Никола Тодоров стана победител в най-атрактивния модул „Механизация на селското стопанство“.

Инж. Желязко Желязков,

ПГСС, Нова Загора