Davcev_shema

Енергийно оползотворяване на костилки от вишни


В земеделското производство се получават големи количества растителни остатъци, които могат да бъдат използвани като материал за производство на енергия. Количествата на растителните остатъци са различни при различните култури. Техният обем зависи от културата и технологията, която се използва за нейното отглеждане през целия производствен процес. Растителните остатъци са от 500 кг до 2 тона и повече от хектар, и те могат да се разглеждат като потенциален източник на енергия.

Конкретно в нашия случай, става въпрос за използването на костилки от вишни, които са отпадъчен материал в инсталациите за тяхната преработка. Те съдържат в себе си различни етерични масла и при изгаряне отделят до 5 пъти повече енергия, отколкото при горенето на дърва. Самият проблем ни накара да конструираме това устройство и да използваме тази енергия за отопление на домове и различни оранжерии, дестилерии и други промишлени съоръжения с цел да се замени по-скъпия източник на енергия, като електричество или петролни продукти.

Решаването на тази задача започна отдавна, още когато във фабриката за преработка на плодове в с. Аргулица, общ. Карбинци се обработваха годишно 1000 тона вишни. Тогава костилките при преработката са се превърнали в голям проблем. Изхвърляли са се в околните реки, замърсявали са околната среда и съответните проверяващи служби са започнали да налагат глоби. Това беше основният мотив да се проведат изследвания за състава на тези костилки. От направените изследвания  се установи, че в тях има голям енергиен потенциал. Следващият етап беше да се направи устройство, което ще може да се регулира и дозира подаването на тези костилки в горивните камери. Върху конструкцията се работи почти две години и цялостно се усъвършенства с промени и допълнения. В процеса на придобиване на нови знания, проблематиката се изменя и допълва на определени позиции, за да се изпълни поставената задача за успешно и ефективно изгаряне на костилките.

Davcev_shema

Фигура 1. Схема на уреда за дозиране към горивната камера на костилки от вишни

Описание на уреда

Както е показано на схемата, се вижда, че устройството има опростена конструкция и може да бъде адаптирано към различни пещи за горене. Конструкцията му, както и начина, по който може да се регулира, водят до оползотворяване на количествата костилки от вишни по желание и според поставените изисквания, и по този начин да се постигне задоволяване с необходимото количеството енергия при различни метеорологични условия. От схемата се вижда, че кошът на бункера е направен от плоска стомана с дебелина 3 mm и има квадратна форма с дължина 50 сm и височина 70 сm, като е разделен на две камери. От схемата се вижда, че костилките се поставят в дясната камера, а в лявата е разположена електрическа инсталация, използвана за задвижване на дозиращия механизъм. Той представлява шнек, който се задвижва от 75-ватов електромотор. Шнекът представлява безкраен винт, поместен в гумено-армирана тръба, чрез които транспортираните костилки се довеждат до подаваща метална тръба, която е пряко свързана с горелката. Това е система, при която шнекът работи по определена програма в зависимост от необходимото количеството енергия, освободено за единица време. Цялата електроника е разположена в долната част на уреда, добре изолирана, така че текущата температура на горелката да не ѝ повлияе и да не я разваля или да наруши работата. Обикновено се състои от 2 програми, които се настройват ръчно съобразно нуждите.

Метод на работа и експлоатация на уреда

Начинът на работа и функциониране на уреда позволят да работи безупречно, ако суровината се приготви през лятото, да е изсъхнала добре, както ние направихме на открито. След преработката костилките се оставят да изсъхнат естествено за около десет дни. След това се опаковат в мрежести пластмасови торбички, така че да са добре изсушени и да достигнат около 11% влага, което е добър знак, че са достатъчно сухи и може да се опаковат и да се съхраняват до отоплителния сезон.

Споменаваме това, защото машината работи и се регулира добре, когато суровината е добре подготвена и не трябва да има плесен между костилките, което възпрепятства дозирането им.

При пускане в експлоатация се изисква електрическото устройство да е свързано с мрежата, за да може дозатора да се настройва и програмира. В нашия случай има 2 програми. Едната е след колко време да се спре работата на елеватора, например след 15, след 30 минути и т.н. Втората програма е колко продължително да работи. Такива програми позволяват много лесно регулиране и адаптиране на количеството енергия, освободено в отопляваното помещение, което зависи преди всичко от външните метеорологични условия.

От схемата и описанието на това устройство се вижда, че става въпрос за проста конструкция, което означава, че за изработката не се изискват големи парични средства или техническа документация, което води до заключението, че този тип устройство може да бъде лесно произведено. Функционалността му се вижда в простия дизайн и че нищо не може да се разруши по време на работа и използване, а дава невероятно добра мощност при различни режими, може според външната температура да се регулира потокът на костилки и по този начин да се контролира и различната енергия, отделена в отопляемото помещение. Така самото устройство е просто и икономично. Чрез него се постига енергийно оползотворяване на костилките от вишните, което има същевременно и екологичен ефект.

Проф. д-р Живко Давчев,

Университет Св. Св. Кирил и Методий, Скопие