ДФЗ

Държавен фонд „Земеделие“ организира „Дни на отворени врати“ във Видин и Монтана


На 5 юни ще се проведе „Ден на отворени врати“ във ОД на ДФЗ Видин, а на 6 юни –  в областната структура в Монтана, съобщоха от пресцентъра на фонда.

Временните офиси за граждани ще работят за посетители от 10 ч. до 14 ч. При завишен интерес от страна на земеделските стопани ще работят до 17.30 ч. Приемната във Видин ще бъде разположена на първия етаж в сградата на ОД на ДФ „Земеделие на ул. „Цар Александър II“ № 13. Областната дирекция в Монтана се намира на бул. „Трети март“ № 74 – трети етаж.

През тази година ДФ „Земеделие“ – РА организира „Дни на отворени врати“ във всички свои областни дирекции. Графикът за тяхното провеждане е одобрен от изпълнителния директор на институцията Живко Живков. В края на февруари той беше публикуван на страницата на фонда. Поради неотложни ангажименти и непредвидени обстоятелства са направени промени в графика.

Инициативата премина успешно в областните дирекции  на ДФЗ Благоевград, Плевен и Пазарджик.

 

Дирекция град Дата
ОД Благоевград 15.3.2018
ОД Бургас 13.7.18
ОД Варна 12.7.18
ОД Велико Търново 12.6.18
ОД Враца 13.6.18
ОД Добрич 11.7.18
ОД Кърджали 28.6.2018
ОД Перник 20.6.18
ОД Кюстендил 21.6.18
ОД Габрово 27.6.18
ОД Ловеч 28.6.18
ОД Видин 5.6.18
ОД Монтана 6.6.18
ОД Пазарджик 12.4.2018
ОД Плевен 29.3.2018
ОД Пловдив 4.9.2018
ОД Силистра 10.10.18
ОД Разград 14.9.18
ОД Русе 11.10.18
ОД Смолян 17.10.2018
ОД Стара Загора 24.10.2018
ОД Хасково 25.10.2018
ОД Търговище 13.9.18
ОД Шумен 12.9.2018
ОД Сливен 4.10.18
ОД Ямбол 3.10.2018

Инициативата „Дни на отворени врати“ е в съответствие с подхода за публичност и прозрачност в работата на институцията, която е част от приоритетите в програмата на изпълнителния директор Живко Живков. Отворените врати се организират в изпълнение на стратегическите цели на ДФЗ за подобряване обслужването на граждани и повишаване доверието във фонда, както и превенция на корупцията и противодействие на измамите.

В рамките на инициативата „Дни на отворени врати в ДФ „Земеделие“- РА ще бъдат осигурени специални приемни за граждани в регионалните структури на фонда. Кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки по възникнали казуси, да подават сигнали и жалби, както и да правят предложения за подобряване работата.