ДФЗ

ДФ „Земеделие“ организира „Дни на отворени врати” в Габрово и Ловеч


ДФ „Земеделие“ – РА организира утре, 4 юли 2018 г. „Ден на отворени врати“ в областната дирекция на фонда в гр. Габрово, съобщиха от пресцентъра на Фонда. В приемната кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки, както и предложения за подобряване работата на областната дирекция. Приемната ще бъде разположена в сградата на дирекцията на ул. „Брянска” № 30- пети етаж.

На 5 юли ще бъде отворен временен офис за граждани в ОД на ДФЗ в Ловеч. Областната дирекция в града се намира ул. „Търговска” №43. Приемните ще бъдат отворени за посетители от 10 ч. до 14 ч. При завишен интерес от страна на земеделските стопани, офисите ще работи до 17.30 ч. За всички основни програми, които фонд „Земеделие” прилага, са определени експерти, които да отговарят на въпросите на земеделските стопани. Ако казусите им са от по-сложен характер, който налага комплексни проверки, те ще получат отговорите писмено – до 10 работни дни от внасяне на запитванията.
Дни на отворени врати предстои да се проведат във всички областни структури на фонда в страната.