download (1)

Драстични случаи на бракониерски прояви по Закона за лова и опазване на дивеча за последните два месеца


Продължават проверките за установяване на бракониерските прояви от горските служители на регионалните дирекции по горите и държавните горски стопанства.

Последният драстичен случай на нарушение по Закона за лова и опазване на дивеча е разкрит на 23 юни 2020 г. в с. Побит Камък, община Велинград при съвместна акция на горски служители от Държавно горско стопанство – Селище и служители на МВР. При проверка на адрес проверяващите открили близо 8 килограма дивечово месо и жива двумесечна сърничка. Тя била отглеждана от живеещите в къщата. Цялото количество намерени оръжия, боеприпаси, трофеи и месо са иззети от органите на реда. Сърничката е предадена на представители на местното горско стопанство.

В началото на м. юни служители на Регионална дирекция по горите – София заловили по сигнал бракониер в землището на с. Мирково. При извършения оглед, в багажното отделение на товарен автомобил, собственост и управляван от жител на селото, е открит прострелян труп на сръндак, както и законно притежавана ловна карабина с три боеприпаса.

На 18 май горските служители на Регионална дирекция по горите – Берковица са открили два убити сръндака в багажника на автомобил. Автомобилът се е движел по горски път в землището на село Горна Лука, общ. Чипровци, обл. Монтана, когато е спрян от проверяващите. Проверката е извършена от експерта по лова в Регионална дирекция по горите – Берковица и специалиста по лова при СЛРД  “Огоста“, гр. Монтана. Служителите констатирали, че в автомобила пътуват две лица с извадени от калъфи ловни карабини. В багажника на автомобила са открити два убити сръндака. Лицата не са представили разрешителни за лов, ловни билети и членски карти. За проверените лица има данни за системни посегателства върху дивеча в  района. Ден по-късно горските инспектори на РДГ – Берковица съставят акт по Закона за лова и опазване на дивеча на притежател на незаконно добити трофеи.  Нарушението е констатирано в с. Железна, общ. Чипровци. Иззети са 5 бр. трофеи на сръндак без документ за произход и регистрация в държавно горско стопанство.

Една от най-жестоките бракониерски прояви, разкрита благодарение на незабавните съвместни действия на служители на Държавно горско стопанство – Тетевен и МВР – Тетевен е случаят на установяване на труп на отстреляна бременна кошута в близост до асфалтов път на изхода на с. Рибарица. Установени и задържани са двама извършители, на които е повдигнато обвинение по Закона за лова и опазване на дивеча.