carevica-59661-1000x0

Доказана селекция царевични хибриди


Институтът по царевицата, гр. Кнежа, предлага на семенния пазар през 2021 г. следните хибриди, които са включени в Официалната сортова листа на Р. България.

Гр. 300-399 и 400-499 по ФАО – Кн 307, Кн 310, Кн 317 (нов), Кн 320 (нов), Кн 435, Кн 442 и Кн 461 (нов) – тези хибриди са от най-търсените групи на зрялост от земеделските производители за зърно. Подходящи са за за отглеждане във всички региони на страната и могат да се използват за втора култура. Освобождават площите по-рано, притежават висок добив и стандартна влага при прибиране. Имат висок перформанс индекс. Притежават отличен фитосанитарен профил. Адаптирани са към условията на отглеждане в страната, притежават висока екологична пластичност и стабилност. Подходящи са за индустриални цели и намират широко приложение в хранителната промишленост за получаване на грис и брашно.

Гр. 500-599 и над 600 по ФАО – Кн 509, Кн 511, Кн 517, Кн 546, Кн 549, Кн 560 (нов), Кн 561(нов), Кн 564 (нов), Кн 565 (нов), Кн 568 (нов), Кн 570А (нов), Кн 571 (нов), Кн 572 (нов), Кн 595, Кн M611, Кн 613, Кн 614, Кн 619, Кн 620, Кн 621, Кн M625, Кн 629, Кн 648 (нов), Кн 649 (нов) и Кн 683A – хибридите от тези групи са търсени от фермерите за производство на зърно и силаж. Устойчиви са на икономически важни болести и неприятели в страната. Имат висок потенциал за добив и осигуряват висок доход, като приходи от декар. Създадени в актуални климатични условия, пластични и приспособими към променливи и непредсказуеми агроекологични фактори.

Специални хибриди – Кн Пуклива 1Б, КН Захарна 1, Кн 2Su и Кн 3Su. Това са пукливи и захарни хибриди, които са подходящи за директна консумация, консервиране, преработка от хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост.

От всички хибриди има осигурен посевен материал. Сортовата листа ще бъде актуализирана през 2021 г., тъй като имаме новопризнати хибриди, но тази за 2020 г. предлага 36 високодобивни и отлично адаптирани към климатичните условия царевични хибриди.

Доц. д-р Наталия Петровска,

директор на Институт по царевицата, Кнежа