Гогов

Директорът на Изпълнителната агенция по горите Григор Гогов подава оставка


Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите Григор Гогов подава оставка по негова молба във връзка с получени сигнали за конфликт на интереси, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ.  Това става независимо, че те са проверени от инспектората на Министерството на земеделието, храните и горите и няма открити нарушения. Въпреки това сигналите бяха изпратени и до компетентния орган – КПКОНПИ (Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество).