1

Девето национално състезание „Млад фермер” 2018, Свиленград


В Професионалната гимназия по селско стопанство и икономика (ПГССИ) „Христо Ботев”, гр. Свиленград е училище с 50-годишна традиция в подготовката на средни специалисти в областта на селското стопанство. Тя е правоприемник на машиннотракторното училище в града ни, което е открито през учебната 1966/1967 г. През учебната 1976/1977 г. местната гимназия осъществява прием на две паралелки ученици по специалност „Механизация на селското стопанство”, което се счита и за начало на средното професионално образование в Свиленград. В отговор на съвременните тенденции и предизвикателства днес гимназията извършва обучение по специалности от направления „Стопанско управление и администрация”, „Услуги за личността” и „Растениевъдство и животновъдство”. През учебната 2017/2018 г. 356 ученици се обучават в специалности „Икономика и мениджмънт”, „Малък и среден бизнес”, „Селски туризъм”, „Организация на хотелиерството” и „Механизация на селското стопанство”.  За съжаление, машинният парк на гимназията е морално остарял. Училището не разполага и със собствена земя. Това налага да залагаме на изнесено обучение във фирмите – партньори, за да могат учениците да проведат своята производствена практика в реална работна среда.

Участието на възпитаници на ПГССИ „Христо Ботев” в национални и международни конкурси и състезания е възможност за изява на придобитите знания, умения и компетенции. През годините представители на училището завоюват призови места  в различни форуми, свързани с професионалното образование, науката, изкуството и спорта. Един от тях е Националното състезание „Млад фермер”, организирано от Министерството на образованието и науката, с партньор Аграрен университет, гр. Пловдив. На ПГССИ „Христо Ботев” е гласувано доверие да организира регионалния кръг на състезанието за Южна България през 2011 г. и през 2014 г. През 2011 г. в състезанието участваха 14 отбора, през 2014 г. – 15, а тази година в Садово отборите бяха 20.

През 2018 г. гимназията прие предизвикателството и отговорността да бъде домакин на заключителния етап на състезанието „Млад фермер”. В него ще се включат 11 отбора. За първи път ще участват индивидуални състезатели – най-добре представилите се ученици от всеки от всяка от включилите се в регионален кръг професионални гимназии. Състезателните модули са 3 – Растениевъдство, Животновъдство и Механизация на селското стопанство. Всеки от модулите съдържа по две състезателни дисциплини: модул „Растениевъдство” – разпознаване на семена и филизене на лозя; модул „Животновъдство: – разпознаване на фуражи и хигиена на млекодобива; модул „Механизация на селското стопанство” – електронен тест за водачи кат. Ткт и майсторско управление на трактор по предварително зададен маршрут.

От 26 до 28 април 2018 г. ученици от професионалните гимназии ще участват в деветото издание на Националното състезание „Млад фермер” в Свиленград. Те ще докажат своята обич, уважение и преклонение към земята и селскостопанския труд.

инж. Христина Милушева, директор,

ПГССИ – Свиленград