картофи

Да възродим българското картофопроизводство


Националната асоциация на картофопроизводителите (НАК) е учредена през 2008 година, като национална организация, обединяваща сдружения на картофопроизводители от общините Самоков, Копривщица, Велинград, Ихтиман, Перник и Кюстендил. През годините тя обединява колеги производители от областите Бургас, Сливен, Пазарджик, Смолян, Благоевград. Към момента активните членове на Асоциацията са 268 картофопроизводители от цялата страна. Те са млади, образовани и мислещи земеделци, които имат амбиции да защитят родното производство.

НАК е единствената действаща национална асоциация в България. Целите на ръководството са да се подобрят условията за производство на картофи; да се възроди традицията в планинските и полупланинските райони, където това е основен поминък; през новия програмен период карофопроизводството да има собствен бюджет в обвързаното подпомагане; контрол от Българската асоциация по безопасност на храните и Държавен фонд „Земеделие”; подпомагане на реални производители за увеличаване на ставката в планинските и полупланинските райони на 40 лева до 300 декара; актуализиране на ставката за газьол при картофи на 20 л/дка картофопрозводство; увеличаване на държавната помощ в различни направления, доближавайки поне 50% държавната помощ на животновъдите.

НАК редовно првежда срещи на картофопроизводителите. Заповядайте на 14 март в Белчин Бани. Повече информация за Асоциацията може да намерите на сайта nakbg.com.

По материали на НАК