Rusalov_snimka

Да внедриш консервационно земеделие


В стопанството на семейната ни фирма РУСАЛОВ ООД се обработват 11 000 дка зърнени култури, разпределени в сеитбооборот съобразен, както с агрономическите, така и с климатичните особености на региона, в който работя. Отглеждам пшеница на площ от 4500 дка, ечемик на 1000 дка, рапица на 2500 дка, слънчоглед на 2000 дка, сорго на 500 дка, а тази година ще пробвам и сеитба на неполивна царевица с къса вегетация на площ от 450 дка.

През последните три години трудно, но успешно се старая да въведа консервационно, наречено още регенеративно земеделие, представляващо система от принципи и практики, при които производствената площ се развива като екосистема. Този вид земеделие възстановява естествените микро и макро биологични процеси в почвата и растенията, като решава настоящите проблеми свързани при обработката на почвите – водна и ветрова ерозия, уплътняване, засушаване, загуба на плодородие и цялостна деградация. Тази технология се основава на три принципа: минимално механично разрушаване на почвата, постоянно почвено органично покритие и правилна ротация на културите. Поддържам максимална покривка от растителни остатъци от предходната култура. Това предпазва повърхността на почвата от водна и ветрова ерозия и от негативното влияние на слънцето, потиска плевелите, подхранва почвата с вещества, извлечени от растенията, като поддържа жива почвената полезна биология в момент, когато няма вегетация. Растителните остатъци връщат много от хранителните вещества, извлечени от растенията през тяхната вегетация. Важно условие е да се оставят на повърхността, за да изпълняват предпазните си функции, също и защото на повърхността на почвата са най-интензивните биологични процеси на разграждане. Ротацията на културите се постига чрез правилно редуване на добивни култури и въвеждане на покривна култура в помеждутъците им. Покривните култури се подбират да съдържат видове растения от семейства, липсващи в сеитбооборота на добивните култури. Тази практика действа за възстановяване на биоразнообразието, натрупване на плодородие и хранителни вещества в дълбочина и дълбоко структуриране на почвата.

Към момента приключи сеитбата на всички пролетници и извеждането на растителнозащитните мероприятия при есенниците в борбата с плевели и болести. Предстои това мероприятие да бъде извършено и при пролетните култури. Подхранването е извършено балансирано и в оптимални торови норми. В използваната при мен технология няма да се налагат допълнителни обработки. Независимо от добрия вид и тургор на растенията в региона, се наблюдава необходимост от валежи за подобряване на почвената влагозапасеност и предотвратяване на просъхването на почвата, но това си е божа работа.

В стопанството са заети целогодишно четирима работника за обезпечаване на производствената дейност. Машините и инвентарите, с които разполагам са сравнително нови и за сега ни служат безотказно. Надявам се да мога да разчитам и за напред на тях. Започнахме сервизирането на прибиращата ни техника. Предстои подготвянето и за годишен преглед от КТИ и осигуряване на оборудването и по противопожарните изискванията.

Очаквам жътвата да започне в оптималните за региона срокове, освен ако не ни налегнат традиционните за този период суховеи. Надявам се за добра и плодородна година, но жътвата ще покаже резултата.

Светослав Русалов, земеделски производител