DSC_2428

В Русенския университет се проведоха избори за ръководни органи и длъжности


На 26 ноември 2019 г., се проведоха избори за ръководни органи и длъжности в Русенския университет. Председател на днешното събрание беше проф. д-р Пламен Кангалов, зам.​-ректор по учебната работа.

Гласуването се проведе в съответствие със Закона за висшето образование и Правилата за издигане на кандидати за провеждане на избори за ръководни органи и длъжности в Русенския университет с начало 15:30ч;. и край 16:45 ч.

След обработването на бюлетините и преброяване на гласовете Комисията констатира:

  1. Избор на Ректор:

чл. кор. проф. дтн Христо Белоев – гласували общо 226 души, гласували „ЗА“ – 203 души.

  1. Избор на Председател на Общото събрание (ОС) – гласували общо 226 души.

проф. д-р Велизара Пенчева – 120 души гласували „ЗА“.

проф. дн Росен Иванов – 96 души гласували „ЗА“.

  1. За Зам.-председател на ОС:

доц. д-р Анелия Манукова – Гласували общо 226 души, гласували „ЗА“ – 196 души.

  1. За Председател на Контролния съвет:

доц. Митко Николов Гласували общо 226 души, гласували „ЗА“ – 196 души