download

В крак с традициите, на крачка пред останалите


Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ се намира в дивното балканско градче Тетевен.

През 1909 год. гордите и жадни за наука тетевенци издигат в сърцето на града школо, в което децата им да се учат, но и да се трудят. През своята 111-годишна история училището преминава през различни етапи на развитие и успява да се утвърди като водеща образователна институция на територията на Северна България. Със своята обогатяваща се през годините материално-техническа база, с професионализма на преподавателите гимназията се превръща в предпочитано място за учениците и техните родители. Едни от най-успешните кадри в сферата на горското стопанство и на мебелното производство са получили образованието си тук, тук са усвоили тънкостите и са открили любовта към избраната професия.

Днес в училището се обучават 270 младежи в специалностите „Горско и ловно стопанство, с разширено изучаване на английски език“, „Горско стопанство и дърводобив“, „Механизация на горското стопанство“, „Мебелно производство“ и „Дърворезба“.

От две години в Националната гимназия е въведена и дуална система на обучение, което е показател за новаторските политики на дейност, с които училището работи, за стремеж към непрекъснато осъвременяване на образователния процес, за поддържане на статута на училището като стожер в професионалното образование.

От 2019 година професионалната гимназия е и иновативно училище, като иновацията е свързана с изработването на бинарни проекти в часовете по професионална подготовка.

НПГГСД „Сава Младенов“ осигурява на своите възпитаници възможност за обмен на опит с училища и други организации от европейски страни, тъй като за екипа на гимназията осъществяването на междукултурен обмен е от особено голямо значение. Опознаването на учебно-възпитателния процес в други европейски страни, контактът с чужди култури, създаването на отношения в среда, различна от нашата, са неща, които очертават нови призми на световъзприемане у учениците.

Цялостната дейност на училищната общност е била, е и ще бъде посветена на стремежа, в крак с традициите, да е на крачка пред останалите.

По материали на НПГГСД „Сава Младенов”, Тетевен