ДФЗ

В два поредни дни отварят приемни за граждани във фонд „Земеделие“ във Велико Търново и Враца


Държавен фонд „Земеделие“ организира на 12 юни 2018 г.  „Ден на отворени врати“ в областната си дирекция във Велико Търново. В приемната кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки, както и да правят предложения за подобряване работата на областната дирекция.

На 13 юни ще бъде отворен временен офис за граждани в ОД на ДФЗ във Враца. Приемните ще бъдат отворени за посетители от 10 ч. до 14 ч. При завишен интерес от страна на земеделските стопани, офисите ще работи до 17.30 ч. За всички основни програми, които фонд “Земеделие” прилага, са определени експерти, които да отговарят на въпросите на земеделските стопани. Ако казусите им са от по-сложен характер, който налага комплексни проверки, те ще получат отговорите писмено – до 10 работни дни от внасяне на запитванията.

Дни на отворени врати предстои да се проведат във всички областни структури на фонда в страната.