жита

Високобелтъчен хляб „Зърнея”


Институтът по криобилогия и хранителни технологии, София извършва научни изследвания, приложна и консултантска дейност в областта на криобиотехнологиите, технологиите на биологично активните вещества в растениевъдството, качеството и безопасността на храните и напитките.

В областта на прерaботката на зърнени храни и производството на хлебни и сладкарски изделия, продукт на  разработваните технологии, представен в Конкурса за иновации на АГРА 2018, е високобелтъчният хляб „Зърнея“.

Посредством приложените нови методологични решения и формули, е постигнато: съкращаване на технологичния процес – намаляване времето за окончателна ферментация и изпичане, както и удължаване срока на годност. Хляб „Зърнея“ се отличава с висока биологична стойност – повишено белтъчно съдържание, отсъствие на ГМО, консерванти и оцветители. Това го определя като подходящ за профилактично хранене, както и за консуматорите, страдащи от диабет, хранителни, сърдечно–съдови и други заболявания.

Доц. Илияна Петрова,

ИКХТ – София