zhatva-933x570

Вестник „Земеделска техника“ става на 30 години


Уважаеми читатели,

през 2020 година вестник „Земеделска техника” става на 30 години. Още от първия брой се задава програмата на изданието, която се стремим да изпълняваме и до днес – да информираме за най-новото и иновативното в сектора, да свързваме наука, образование, бизнес, добри земеделски практики. През тези три десетилетия следяхме проблемите, търсихме решения, обособявахме промените, значимите събития в сектор „Земеделие” и годишнините на наши партньори и приятели. Продължаваме и да отговаряме на въпросите на читателите, да обновяваме рубриката „Земеделски пазар” с машини и семена за сезона, да отразяваме стремежите на младите хора в рубриката „Среща с бъдещето”, информираме за актуални закони и нормативни актове, касаещи сектора. След над 700 издадени броя изданието е все така полезно и нужно, което се доказва от неговите верни читатели.

ЗТ