zt 08

Вестник Земеделска техника бр 8 / 2014 година


Темите на брой осми /577/ 2014 г. на в. „Земеделска техника” са „Иновации. Земеделието по региони и 120 г. земеделска техника”.

На втора страница е поместено приветствието на доц. д-р Христо Бозуков, председател на ССА по повод 35-годишнината на Института по декоративни растения – София и материал на проф. д-р Бистра Атанасова, директор на института. Авторката прави кратък исторически преглед, спира се на основните направления в научно-изследователската му дейност през годините, на резултатите от селекционната работа и др.
В рубриката „120 години земеделска техника” е публикувано интервю на инж. Нецо Минев, управител на фирмата „Златекс”, за зърнопроизводството и търговията със земеделска техника, както и за механизацията на земеделието в България. Има и информация за официалното откриване на нов търговско-сервизен център на фирма „Златекс” в Добрич. Включен е също така и разговор с Александър Александров, управител на Системата за агропазарна информация (САПИ), за дейността на организацията и за обществените поръчки.
Поместена е и втората част на статията на инж. Иван Вълчев „Механизацията в Добричко”.
В рубриката „Иновации” са включени фирми, които са наградени за постижения в областта на механизацията. В интервю с инж. Мехмед Узунов, директор на „Раломекс”, се акцентира върху Комбинираният плуг КПМ-30, отличен с приз на Международната изложба АГРА в Пловдив. Рапид–КБ, дистрибутор на CLAAS за България, представя добрите постижения на фирмата – за 13 години са произведени сто хиляди трактора, като на изложението Агритехника в Хановер новият AXION 800 е бил обявен за машина на 2014 г. „Тайтън машинъри България” е провела 24-часова сеитба, на която е поставен рекорд с новата 12 редова сеялка Темpo R на немската фирма Vaderstad, която се предлага на българския пазар. „Оптиком” предлага еко-климатицитe Resfri Agro, специално създадени за работа при тежки условия в селското стопанство.
В рубриката „Трибуна” е представено състоянието на земеделието в област Хасково. Публикуваните материали дават картина на проблемите и бъдещото развитие на отрасъла в тази част на страната ни. Началникът на Регионалната служба на КТИ инж. Тодор Георгиев информира за състоянието на техническия парк и за работата на Регионалната служба по контрола върху земеделската техника, взаимодействието с другите институции и т. н. В обширна статия на инж. Тодор Тодоров, ръководител на Регионалния офис на Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/ в Хасково, се описва състоянието на земеделието в региона, постигнатите резултати в селскостопанското производство, ролята и участието на Регионалната служба в работата на земеделските производители.
В „Земеделски пазар” са дадени цените на основните хранителни продукти към 09.04.2014 г., предоставени от САПИ.
В рубриката „На пазара на земеделска техника” се предлагат различни земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени, резервни части, земеделски земи и др.
В броя са поместени реклами на известни български фирми, предлагащи цялостно правно и икономическо обслужване, на фирми за земеделска техника, машини и съоръжения за напояване, за животновъдство, фирми за семена, торове и препарати за растителна защита и др.