Вестник Земеделска техника бр. 23

Вестник Земеделска техника бр. 23


Изтегли Вестник Земеделска техника бр. 23

Вестник Земеделска техника бр. 23

Темите на брой двадесет и трети /617/ 2015 г. на в. „Земеделска техника“ са Национален агросеминар и Земеделска техника.
В рубриката Отличие „Принос в механизацията на земеделието” са представени машините, които участват в конкурса по направление 1 и направление 2 с данни и снимки. Представени са и участниците в трето направление – земеделски производители.
В рубриката „История на механизацията в земеделието” е представен Йосиф Ганчев Ковачев – виден земеделски книжовник, агроном и агродеец. Материалът е от Румяна Василева от Централната селскостопанска библиотека, ССА.
Поместено е интервю с Наталия Тодорова, изпълнителен директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Тя прави равносметка на събитията в земеделския сектор към края на календарната година. Говори за наболелите проблеми, които остават за решаване пред зърнопроизводителния бранш. Тазгодишния национален агросеминар на НАЗ ще се проведе под мотото „Обединени и успешни” в град Пловдив. Тази година на семинара освен традиционното участие на фирми за семена, торове и препарати, ще има гост-лектори от Румъния, които ще представят местната организация на производителите на царевица и добри практики от едно успешно зърнопроизводително стопанство.
Има материали от Мегарон за сеялка Kunh Espro 6000, за сламотръсен комбайн Jonh Deere W440 и за трактор Jonh Deere модел 8370R. Корпорацията Jonh Deere на Агритехника 2015 печели 3 златни и 10 сребърни медала.
Публикувано е прес-съобщение на конференция по проект „Мрежа и уеб-платформа за подобряване на информираността на обществото за управление и защита на околната среда в трансграничната зона Гюргево – Русе и прилежащите трансгранични зони” на Русенския университет „Ангел Кънчев” и Националния институт за научни изследвания и разработване на машини и инсталации за селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.
Аквамат 2000 информира за мобилни системи за капкова напояване, разработени и внедрени на българския пазар. Пояснени са елементите, от които се състои една мобилна система.
Публикувана е статия по материали на Оптиком за новия McCormick X8, направил световната си премиера на Агритехника 2015, за новата серия Х8, за гамата VT-Drive и за новия модел в серията Х7.
Поместен е материал от Мико Лехикойнен, д-р маркетинг на Valtra за марката и спечелените от нея награди.
В рубриката „Земеделски пазар“ се предлагат нови земеделски машини с техните цени.
Има реклами на машини, резервни части, цялостно обслужване на фирми и др.