Вестник Земеделска техника бр.21

Вестник Земеделска техника бр.21


Изтегли Вестник Земеделска техника бр.21

Вестник Земеделска техника бр.21

Темите на брой двадесети и първи /640/ 2016 г. на в. „Земеделска техника“ са земеделска наука и земеделска техника.
Публикуван е поздравителен адрес от министър Десислава Танева до проф. Трифонова, председател на Селскостопанска академия, и всички научни работници по случай Професионалния празник на работещите в областта на българската земеделска наука. ССА притежава повече от 300 броя сертификати за различни сортове. Интересът към сортовете пшеница „Аглика”, „Галатея”, „Венка” и други нараства и в съседните държави.
Поместен е поздравителен адрес от проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на Русенския университет, към екипа на вестник „Земеделска техника” по случай Празника на земеделската наука в България. Проф. Панчева пожелава на изданието и занапред да продължава да бъде популяризатор на достиженията на земеделската наука и посредник между учените и селското стопанство.
В рубриката Отличие „Принос в механизацията на земеделието” са представени машините, които участват в конкурса. Има данни и снимки на земеделската техника по второ направление. Формулярите за участие по трите направления „Български производител на земеделска техника”, „Иновации”, „Механизация в земеделското производство” могат да се изтеглят от сайта www.zemedelskatehnika.com.
Проф. Тотка Трифонова честити Професионалния празник на земеделската наука на учените и специалистите от системата на ССА. Академията посреща празника с оптимизъм от постигнатото общо съгласие при формулирането на основните цели за развитие на системата.
Публикувано е интервю с проф. д-р Живко Давчев от факултета „Земеделска наука и храна”, ръководител на катедра „Земеделска техника” към университета „Св. Кирил и Методий” в Скопие. Проф. Давчев е участвал в различни конгреси и симпозиуми по механизация в България и споделя мнението си за степента на механизация у нас и в Македония. Според него липсата на дефинирана ясна концепция на аграрната политика и ерудирани кадри за работа и поддръжка на машини са сред основните проблеми на земеделската механизация в Македония.
Доц. инж. Стоян Ишпеков от Аграрния университет в Пловдив, представя разработения нов работен орган за откъсване на семена и плодове от стъблата на растенията на инерционен принцип. Инерционният семеотделител е подходящ за откъсване на плодове, които са податливи на механично увреждане, също за овършаване на зърно с висока влажност, което също е податливо на травмиране. Машината намира приложение и като плодоотделител и вършачен апарат.
Доц. д-р Галина Михова от Добруджанския земеделски институт, информира за актуални предложения за есенна сеитба в зависимост от разликите в климата на България. В тази динамична среда печелившата формула е правилния избор на сортов състав, познаване на специфичните изисквания на сорта и прилагане на конкретни агротехнически мерки в съответствие с обстоятелствата. ДЗИ, Г. Тошево разполага с разнообразен и качествен изходен материал, удачни хибридни комбинации и многократен индивидуален отбор в процеса на селекция; прилага полски и лабораторни техники за оценка на създадените селекционни линии и др.
В рубриката „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени.
Поместените реклами са за машини, дейността на институти, цялостно комплексно обслужване на фирми и др.