Вестник Земеделска техника бр.2

Вестник Земеделска техника бр.2


Вестник Земеделска техника бр.2

Изтегли

Темите на брой втори /671/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са Борса за семена – Добрич, сеитба, посадъчен материал, зеленчукопроизводство, механизация.
Международната борса за семена и посадъчен материал в Добрич, чийто организатор е „Добрички панаир” АД ще бъде открита на 30 януари и ще продължи до 3 февруари. На нея участват производители на семена, зеленчуци, цветя, торове, препарати за растителна защита и др.
Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив, информира за български сортове домати. Местните сортове са известни като „златен фонд на селекцията”. Поместени са характеристиките на всеки сорт.
Текстът на доц. Евдокия Станева от ИПАЗР „Никола Пушкаров” е за правилната растителна защита, която е гаранция за високи добиви. Растителнозащитните мероприятия са съобразени с агротехническите изисквания на културите, знания за различните вредители, местни и метеорологични, организационно-стопански условия, системни прегледи и отчитания на появата на причинители на болестта и др.
Доц. д-р Г. Дякова, ас. Р. Минчева и ас. И. Иванова от Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик”, Русе, информират за резитбата на зелено в лозята. Пояснени са следните манипулации: филизене, кършене, прищипване, колтучене, колцуване, провеждане на гроздове, зърна и листа.
От брой 1 продължава материалът на гл. ас. Иван Мортев, проф. Георги Костадинов и доц. Цачо Присадашки за 40 години механизация на растителната защита. Разгледани са разработването на универсален стенд за изследване на ротационни пръскачки, на стенд за определяне разпределянето на разпръскваната работна течност по работната ширина на машината, стенд за ускорено изпитване на износоустойчивостта на пръскачките.
Павел Цонев, кинезитерапевт от Спортмед център, разказва защо е избрал кинезитерапията за своя професия, какво всъщност е тя, защо се обръща към Русенския университет да съдейства за реализацията на възпитаниците си.
В рубриката „Отблясък от събитието” има информация за Деня на растителнозащитника, провел се на 16 януари в Аграрния университет – Пловдив и организиран от Българска асоциация за безопасност на храните, Българска асоциация за растителна защита и Асоциация растителнозащитна индустрия в България.
Поместени са новини за Министерството на земеделието, храните и горите, което е готово за конструктивно председателство и за продължаващото изложение „Зелена седмица” в Берлин.
В рубриката „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени, малки обяви.