Вестник Земеделска техника бр.19

Вестник Земеделска техника бр.19


Вестник Земеделска техника бр.19

Изтегли

 

 

Темите на брой деветнадесети /688/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ включват земеделие, техника, Международна конференция за полски култури, Празник на плодородието в Кюстендил и 74-ти международен технически панаир.

Публикуван е участник в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” по трето направление. Формулярите за участие в конкурса отново са обособени в 3 основни направления с подкатегории в зависимост от особеностите на земеделието. Приемането на формуляри е до 30 октомври.

На 26 и 27 септември в КК „Албена” ще се проведе Международна научна конференция, организирана от Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево, на тема: „Съвременната селекция и агротехника на полски култури – залог за сигурност в земеделието.” Целта е да се очертаят перспективите в развитието на съвременните растениевъдна и животновъдна селекция и да се популяризира прилагането на иновативни решения.

Празникът на плодородието на Кюстендил ще се проведе на 29 и на 30 септември. Гостите имат възможност да се насладят на красиво аранжирани маси, показващи плодородните български земи, трудолюбивостта и творческите идеи на участниците. Всяка година Института по земеделие в града представя богата изложба от плодове на ябълкови сортове и хибриди, показали добри резултати при изпитването им.

Професионалната гимназия по селско стопанство в Кюстендил за настоящата учебна година прави прием по професиите „Агроеколог” и „Техник-растениевъд”. Интерес към специалностите има, но за съжаление, училището не разполага със средства за обогатяване на машинно-тракторната база. Въпреки това, гимназията се стреми да повиши квалификацията на учителите си.

В интервю Венета Минчева, земеделски производител, разказва за стопанството, което обработва със семейството си. Целият им работен цикъл е биологичен и в почвата не се влагат пестициди и химикали. Въпреки притесненията заради времето, добивите им не са пострадали.

Мегатрон представя новия си телескопичен товарач TL43.80HF Agri на Bobcat, който е много компактен и повдига до 4,3 тона на височина до 8 метра. Той е подходящ за големи стопанства за добитък и млекопроизводство.

Фирма „Лебозол България” предлага високоефективни продукти – Лебозол Микс и Лебозол Тотал Кер. Тези течни хранителни разтвори за обработка на семената гарантират по-доброто развитие на семената и младите растения и могат да се прилагат заедно с препаратите за обеззаразяване.

По данни на МЗХГ са посочени резултатите от кампания 2018 за зърнени култури (пролетни и есенни), трайни насаждения, зеленчуци и тютюн. Направено е сравнение с резултатите от предходната година на годишна база.

Има информация за подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 33 363 992 лева, а крайният срок за подаване на документи е до 17:30 часа на 15 октомври 2018 г.

Публикувано е интервю с д-р Мадлен Бояджиева, кмет на община Тетевен, за това какво е значението на Програмата за развитие на селските райони има за всички общини от подобен калибър. Общината има проекти за общински път, за улична мрежа и за ремонт на най-голямото училище в града.

В разширената рубрика „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба, семена за есенната сеитба, торове с техните цени, има малки обяви.