Вестник Земеделска техника бр.17

Вестник Земеделска техника бр.17


Вестник Земеделска техника бр.17
Вестник Земеделска техника бр.17

Темите на брой седемнадесети /661/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Лозарство” и „Земеделска техника”.
Поместени са участници по направление 1 в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. Формулярите от миналата година се запазват и могат да бъдат намерени на сайта www.zemedelskatehnika.com.
Има информация за провеждащата се от 30 август до 2 септември Международна научна конференция „Опазване на почвите и водите”. Тя се организира от Научно-техническия съюз по машиностроене, а на нея ще присъстват учени от цял свят, които ще представят резултати от свои изследвания.
Включен е редакционен материал, разглеждащ връзката между земята, земеделието и човечеството. Качеството на земеделските земи ще намалява поради изменението на климата. Почвените и водните ресурси стават все по-ограничени. Изяснени са причините, поради които се разрушава структурата на почвата. Основните задачи, стоящи пред земеделското производство, са опазване на почвените ресурси от деградация, на водите от замърсяване, на растенията от вредното за тях влияние на воден, хранителен и температурен стрес, запазване и повишаване на почвеното плодородие и др.
Публикувано е интервю с Петър Петров от с. Съботковци, обл. Габрово, който е само на 25 години и се занимава с млечно говедовъдство. С говедовъдство се заминава от 18-годишен, а в семейното стопанство се оглеждат 50 говеда. Семейството му има и къща за гости. Той бе отличен с грамота за най-интегриран проект.
Поместен е поздравителен адрес от председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов към колектива на Института по лозарство и винарство в Плевен по случай 115-годишния му юбилей. Той оценява компетентната научноизследователска и приложна дейност, усилието при съхранение на националните сортове на България и поддържането на колекцията от сортове и лози в Националната генбанка. ИЛВ-Плевен е сред пионерите на изследванията в областта на лозарството.
Материалът за историята на Института проследява дейностите му от създаването до днес. Създаден е през 1902 г. като Държавна опитна станция по лозарство и винарство с решение на Министерството на земеделието и търговията. Станцията е първото научно-изследователско учреждение в областта на лозарството и винарството у нас и пето в света. През 1944 г. станцията е преобразувана в Лозаро-винарски опитен институт. За периода 1970-1989 г. изследователската работа е основана на високостеблено и широкоредово отглеждане на лозята и за тази технология института получава правителствена награда. През последните години научното звено запазва позицията си на национален институт, който работи по проблемите на лозарството и винарството.
В продължаващ материал са представени новоселектирани сортове и клонове лози в ИЛВ-Плевен. Сред тях са: сорт Милана (получен по пътя на вътревидовата хибридизация), сорт Гарант (получен по пътя на междувидовата хибридизация), кандидат-сорт V 6-18 (Вит) и кандидат-клон Мискет Отнонел ILV 7-46.
Свилоцел представя подобрителите за неутрализиране на кисели почви ПН-98 и ПП-76. Те са екологично чисти, могат да се използват както в класическото земеделие, така и в производството на биопродукти. Действат и за повишаване на плодородието на почвите.
В рубриката „Апостоли на българското земеделие” акцент е поставен акцент на висшето образование по механизация. Рубриката продължава с разглеждането на развитието на катедра „Земеделска техника” в Софийската държавна полиграфия.
Публикацията за село Побит камък разказва историята на селото и раждането на музейното дело. Етнографският комплекс е част от читалището и се състои от две по-стари къщи, една нова и двор от 5 дка. Днес в музея са изложени облекла, покъщнина, тъкачни станове, документи и снимки от историята на селото от края на 19 и началото на 20 век. Тези предмети са събрани с дарения от жителите на Побит камък.
В рубриката „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени, има малки обяви.
Рекламите са за машини, сортове, препарати, предстоящи събития и др.