Вестник "Земеделска техника" бр. 16

Вестник „Земеделска техника“ бр. 16


Вестник „Земеделска техника“ бр. 16

Изтегли

 

Темите на брой шестнадесети /685/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са Открит ден по лозарство, Международна конференция по хумусни вещества и Международно изложение „Селското стопанство и всичко за него”.

Публикувани са машини, които ще се включат в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” тази година. Формулярите за участие отново са обособени в 3 основни направления с подкатегории в зависимост от особеностите на земеделието. Награждаването ще бъде на 4 декември.

По темата за лозарството са представени сортове на Института по лозарство и винарство в Плевен, както и винени сортове на Института по земеделие и семезнание в Русе.

За предстоящата 2018/2019 учебна година Професионалната гимназия по лозарство и винарство (ПГЛВ) предлага обучение по разнообразни специалности. Училището поддържа връзки с Аграрния университет в Пловдив, където голяма част от възпитаниците им продължават обучението си.

Проф. д-р Екатерина Филчева информира за XIX Международна конференция по хумусни вещества, която ще се проведе от 16 до 21 септември в Албена. Ще бъдат изнесени нови факти за хумусните вещества и тяхната съвременна роля за опазване на живота на Земята.

Международното изложение „Селското стопанство и всичко за него” ще се проведе за 26 път в СК „Просто” в Добрич от 28 до 31 август.

Има информация за изгодно пакетно предложение, което предлага Интерагри България. До края на септември компанията предлага пакетна оферта на трактор New Holland с прикачен инвентар по избор. Пакетът от двете може да бъде закупен при добри условия на финансиране до 5 години с минимални лихви, както и денонощно сервизно обслужване.

Есенната сеялка за торовнасяне след минимална почвообработка Kuhn Espro 6000RC е произведена през 2017 г. На българския пазар се намира от март 2018 г. Подходяща е за използване в средно и голямо стопанство. Машината е гъвкава и високопроходима. Позволява едновременно да се извършват 2 операции – сеитба и торовнасяне.

Разгледан е Законът за регистрация на земеделска и горска техника, публикуван в брой 59 на „Държавен вестник” от 17 юли 2018 г. Определен е редът за издаване или отказ от издаване на сертификат за ЕС, одобряване на типа на всеки тип двигател, като за издаване на сертификат за ЕС одобряването на типа на двигателите се въвежда такса. Въвежда се национален електронен регистър, в който се вписват данни, свързани с осъществяване на дейностите по надзора на пазара.

Има информация за технически прегледи за трактори за транспорт. Наредбата, публикувана в брой 38 на „Държавен вестник” на 8 май и влязла в сила от 20 май 2018 г. отговаря на необходимостта в националното законодателство да бъдат въведени разпоредбите на ЕС и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета. В изменението се въвежда изискване колесните трактори с минимална конструктивна скорост над 40 км/ч да преминават преглед за техническа изправност.

По подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” може да се кандидатства до 20 август. Допустими кандидати са физически и юридически лица, местни поделения на вероизповеданията, стопанисващи горски територии, както и общини и държавни предприятия.

Поместена е бизнес информация от „Държавен вестник” за нови нормативни актове за земеделието.

В разширената рубрика „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени, има малки обяви.