Вестник Земеделска техника бр.14

Вестник Земеделска техника бр.14


Вестник Земеделска техника бр.14

Изтегли вестник Земеделска техника бр.14

Темите на брой четиринадесети /658/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са опазване на почвата и земеделска техника.
Публикуван е материал за проект „Опазване на почвите в България”, по който ще се състои работна среща на 27 юни в Русенския университет „Ангел Кънчев”. Ръководител на проекта е доц. Георги Митев, а на срещата може да се научи повече за нови и интересни моменти в развитието на земеделието като: нови технологии за обработване на почвата, възможности за опазване на почвата и за увеличаване на добивите, ролята и ползата на покривните (зелени) култури и др. Екипът на проекта ще сподели резултатите от опитите през последните 3 години.
Фирма „Пионер семена” също се включва в проекта и извършва изпитвания, заложени като опити през 2016 г. с хибриди царевица P9247 и P0023. Опитите са проведени в землищата на с. Крушари, област Добрич и с. Червен, област Русе. Пояснени са постигнатите резултати от тях.
Свилоцел е единственият производител в България на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. Отскоро фирмата произвежда и наложи на пазара новите си продукти ПН-98 и ПП-76 – почвени подобрители за неутрализиране на кисели почви. В текста им има повече информация за тях.
Елексир БГ е търговски представител за България на сръбския завод, производител на комплексни минерални торове Elixir Zorka. Материалът представя историята на завода, продуктовата гама и др.
Текстът на фирма „Амитица” е за опазване на структурата и чистотата на почвата. Пояснени са основните фактори, които предизвикват замърсяване на почвата и водещите мерки за предпазване от него, както и предлаганите от фирмата технология за интегрирано производство, поддържане и подходящо торене, дози и време на внасяне на торове, технология за очистване на почвата и поддържане на нейната чистота. Има информация и за новите продукти, които Амитица предлага на земеделците.
Евро ферт e една от най-успешните компании в търговията с минерални торове и химически продукти в България. В текста има информация за историята на фирмата, за дейността, която развива и продуктите, които предлага и техни характеристики.
Материалът на Синджента е за Контиво технология, в чиято основа стоят минималните или т. нар. екосъобразни обработки, които помагат за намаляване негативното влияние на климата, спомагат биоразнообразието, запазват почвата и др. Има информация за опитна установка, създадена от фирмата, резултатите от която са изнесени в таблица.
Проф. Светла Русева, директор на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, разглежда въпроса за нулевите обработки на почвата и представя аргументи „за” и „против” тях, представени в таблица.
Материалът на фирма „Златекс” разглежда комбайни от серия Fendt за малки и средни стопанства. Пояснени са техните характеристики, с какви хедери могат да се оборудват, с какви удобства разполагат и др.
В рубриката „Апостоли на българското земеделие” е поместен текст за доц. Емил Данков, който има големи заслуги за създаването и укрепването на Русенския университет.
Рубриката „Отблясък от събитието” е за провелото се през месец май Русенско изложение, в което участие вземат 40 фирми, представен е електрически скутер, разработен от възпитаник на Русенския университет и нови сортове на ИЗС „Образцов чифлик”.
В рубриката „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени, има малки обяви.
Рекламите са за машини, торове, технологии и др.