Вестник Земеделска техника бр. 13

Вестник Земеделска техника бр. 13


Изтегли Вестник Земеделска техника бр. 13

Вестник Земеделска техника бр. 13

Темите на брой тринадесети /632/ 2016 г. на в. „Земеделска техника“ са овощарство и земеделска техника.
Поместено е интервю с доц. дсн Стефан Гандев, директор на Института по овощарство в Пловдив. Институтът провежда селекционни и технологични изследвания, целящи повишаване продуктивността на овощните насаждения. Наблюдава търсене на български сортове в овощарството и биологичното производство има място в земеделието на страната ни.
Материалът за XV издание „Златна праскова”, което ще се проведе на 28 юли в село Гавраилово, област Сливен, е посветен на овощарството – традиционния поминък на селото и организирания в Гавраилово празник. Това събитие обединява производители на праскови, научни работници, търговци, фирми, предлагащи препарати за растителна защита и др.
Поместено е интервю с Райко Даскалов, овощар от село Гавраилово. Той посочва структурата на стопанството си; колко хора са заети в него; как е бил предизвикан от родителите си да навлезе в този отрасъл; каква земеделска техника използва.
Инж. Орлин Иванов, директор на Професионалната гимназия по селско стопанство „Бузема” представя училището; историята на създаването му преди 75 години; изучаваните специалности.
Фирма „Универсал-НВГ” разглежда новата зелена линия на италианската компания Enorossi. Високата производителност, ниските разходи и минималната поддръжка са някои от качествата на техниката за събиране и обръщане на сено.
Оптиком показва най-новите си модели специализирани трактори и инвентар за обработка на лозя и овощни насаждения. Представени са няколко специализирани модела Landini от серия REX и Mistral DT 55.
Материалът на Иновекс е посветен на телескопичните товарачи Faresin, които вече се предлагат в обновена серия с Vario и двигатели Tier 4i Stage IIIB. Обновената гама е с разнообразни и многофункционални възможности по отношение на товароподемност, височина на повдигане на товара и с широк обхват на приложения.
Националната асоциация по биомаса представя проект Bioenergy4 Business (b4b), който показва на потенциалните оператори и инвеститори как се използва биомаса по енергийно ефективен и рентабилен начин. Планира се поредица от семинари, екскурзии и пътувания с учебна цел.
Домакини на проект „Хляб на мира” 2016 тази година бяха Николай Киров (председател на Съюза на зърнопрозводителите от Бургаска област) и Теодор Тодоров (председател на Съюза на зърнопроизводителите „Маркели”- Карнобат). Следващото стопанство-домакин, което ще отгледа ръжта за 2016/2017 г. ще е фермата на Димитър Мачуганов, председател на Сдружението на зърнопроизводителите – Ловеч и зам.-председател на НАЗ.
Публикуван е текст за срещата на Асоциацията на земеделските производители с Европейската комисия по инициатива на ГД Агри, състояла се на 5 юли. АЗПБ поиска ЕК да допусне инвестициите за напояване при следващ прием.
В рубриката „Отличие” е публикуван вторият формуляр за вносители на земеделска техника за Отличието „Принос в механизацията на земеделието”. Формулярите могат бъдат изтеглени на http://zemedelskatehnika.com/.
В „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени.
Поместените реклами са на машини, торове, цялостно комплексно обслужване на фирми и др.