Вестник Земеделска техника бр.12

Вестник Земеделска техника бр.12


Вестник Земеделска техника бр.12

Изтегли вестник Земеделска техника бр.12

Темите на брой дванадесети /656/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са лозарство, винарство, механизация – 40-ти световен конгрес по лозарство и винарство и Отличие „Принос в механизацията на земеделието”.
Отличие 2017 г. се откри на 17 май, по време на Международното изложение Бата Агро в Стара Загора. На събитието присъстваха представители на организаторите на конкурса, на фирми, производители и изложители на земеделска техника, земеделски производители и журналисти. Формулярите от миналата година се запазват и могат да бъдат намерени на сайта www.zemedelskatehnika.com. Награждаването на победителите ще бъде на 1 декември – рожденият ден на вестник „Земеделска техника”.
В броя е публикувано поздравление от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по случай откриването на четвъртото издание на Отличието „Принос в механизацията на земеделието”, което се превърна в традиция и символ на проспериращо земеделие. Министерството ще участва в провеждането и оценяването на резултатите и желае успех на дейността за развитие на механизацията в областта на земеделието.
Проф. Живко Давчев, от Университета „Св. Св. Кирил и Методий”, Скопие, информира за провелата се лекция „Взети мерки и програми за адаптиране на земеделското производство към съвременните изисквания на Европейската аграрна политика” в университета, на която гости са взели участие учени от България. Вестник „Земеделска техника” присъства на събитието. Проф. Давчев вече 2 години подкрепя Отличието „Принос в механизацията на земеделието”.
Инж. Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, представя площите, засадени с бели и червени сортове вина. От присъединяването на България към ЕС преди 10 години до момента са засадени около 10 000 хектара нови лозови насаждения, повечето от тях са с поливни системи. Посочени са най-популярните винени сортове, които се засаждат и др.
Проф. Иван Пачев, председател на Селскостопанска академия (ССА), посочва дейността на институтите, създадените от тях сортове растения и породи животни. Необходимо е селскостопанската наука да се развива и да се финансират отделните ѝ научни звена. Предстои реформа в земеделието, преструктуриране на ССА и др. Разгледана е важната роля на иновациите в земеделието. Академията е един от организаторите и подкрепя и четвъртото издание на конкурса „Принос в механизацията на земеделието”.
Радослав Христов, зам. председател на Тракийския съюз на зърнопроизводителите, говори за предизвикателствата пред съюза и пред Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), за идеята за обединение на земеделските стопани в регионалните съюзи в общи земеделски сдружения и за състоянието на земеделието в България.
Представени са последните селекционни постижения на Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” (сортове десертен, безмесен „Тангра” и устойчиви на болести „Мискет Викинг” и „Кристален”) и на Института по лозарство и винарство в Плевен (сорт „Плевенски фаворит” и сорт „Плевенска роса”).
Има информация за първия фестивал на еко и биопроизводители и арт творци, който ще се проведе от 26 до 28 май в Садово и ще съвпадне с традиционния празник на фъстъка, както и с първия национален фолклорен фестивал „Георги Пендов”. Фермери, занаятчии и производители от цялата страна ще представят своите натурални продукти.
Публикуван е текст на Кина Къдрева по повод 255 годишнина на създаването на Паисиевата история.
Интересен е материалът за 5-те малко известни факта за българската азбука.
В рубриката „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени, има малки обяви.
Рекламите са за машини, торове, съоръжения и др.