Вестник Земеделска техника бр. 10

Вестник Земеделска техника бр. 10


Вестник Земеделска техника бр. 10
Изтегли вестник Земеделска техника бр. 10

Темите на брой десети /654/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са Отличие „Принос в механизацията на земеделието” и Международното селскостопанско изложение „Бата Агро”.
Организатори на Отличието „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. отново са Министерството на земеделието и храните, Селскостопанска академия, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Аграрен университет – Пловдив, Научно-технически съюз по машиностроене и вестник „Земеделска техника”. Формулярите за участие могат да бъдат намерени на адрес: www.zemedelskatehnika.com. Целта е да се отличат производители и вносители на съвременна земеделска техника и производители, внедрили механизирани технологии в стопанствата си. Четвъртото издание на конкурса ще бъде открито на 17 май от 10.30 часа в пресцентъра на Бата Агро. Във вестника е публикувана покана.
Представена е информация за кандидатстудентската кампания на Аграрния университет, има таблица със специалностите и формите на обучение. Отразен е живота на студентите в снимки.
Аквамат 2000 представят дъждуването на полски култури с пивоти. В текста са изяснени 3 основни вида пивоти – линейни пивоти – захранвани от канал или гъвкав тръбопровод, кръгови пивоти – въртящи се около централно захранване, смесени (мобилни) машини, тип Фрегата.
Текстът на фирма „Универсал-НВГ” е за предланите иновативни машини – барабанни косачки, дискови косачки и косачки с кондиционер на Enorossi, както и машини за събиране и обръщане на сено. Изяснени са предназначението, характеристиките и начина им на работа.
От брой 9 продължава текстът на чл.-кор. проф. д.т.н. инж. Христо Белоев и проф. д.н.т. инж. Петър Димитров за защита от деградация на земеделските земи. Обяснени са усъвършенстваната почвозащитна технология за минимална и нетрадиционна обработка на почвата при оглеждане на пшеница на наклонени терени и при отглеждане на царевица за зърно на наклонени терени.
В рубриката „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени, има малки обяви.
Рекламите са за машини, семена, университети, цялостно комплексно обслужване на фирми и др.